Gratulerer med dagen!

Foto: iStock photo

Folk

Gratulerer med dagen!

IFBLS-presidenten ønsker lykke til med den internasjonale bioingeniørdagen. I tillegg oppfordrer hun norske bioingeniører til å stoppe opp et minutt eller to.

Publisert

Endret

- Stopp opp og send noen vennlige tanker til kolleger rundt om i verden som ikke er like heldig stilt som vi i Norge. Det skal jeg gjøre. Jeg skal blant annet tenke på indiske kolleger som arrangerer en stor fagkonferanse i New Dehli i dag og i morgen, forteller Marie Nora Roald, seniorrådgiver i BFI og president i IFBLS, verdensorganisasjonen for bioingeniører.

Marie Nora Roald, president i det internasjonale bioingeniørforbundet, skal bruke dagen til å gå tur, spise en appelsin og tenke på hvor heldig hun er som bor i Norge. Foto: Anders Olsson.

- For det er ikke mange bioingeniører som har like gode arbeidsforhold som de norske?

- Nei, mange arbeider i fattige land og under mye dårligere forhold, slik sett er norske bioingeniører privilegerte.

- Hva kan norske bioingeniører være stolte av i dag?

- Vi har utmerket oss både som ledere og som fagpersoner som tar ansvar for sin egen faglige utvikling. Det er for eksempel bare 26 år siden den første bioingeniøren ble leder for et laboratorium. I dag er de fleste medisinske laboratorier ledet av bioingeniører. Litt av en utvikling.

- Men alt er ikke rosenrødt her heller?

- Nei, vi må bli mer utadvendte, samarbeide mer med andre helseprofesjoner og veilede pasientene i større grad. Og så må vi være enda mer på tilbudssiden. Vi kan spørre hva vi kan bidra med i stedet for å vente på å bli spurt.

- Hvordan feires egentlig bioingeniørdagen rundt om i verden?

- De fleste feirer med en stor nasjonal konferanse, som i India. Så vidt jeg vet er det bare Kroatia som gjør det på samme måte som oss, med mange mindre lokale arrangementer.

- I år - og neste år - er antibiotikaresistens tema for dagen. Hvorfor?

- Vi velger temaer som er allmenngyldige i alle land og som er laboratorierelaterte. Antibiotikaresistens er i tillegg veldig aktuelt. Det pågår en stor kampanje initiert av WHO for å redusere forekomsten.

- Hva gjør IFBLS ellers for å bekjempe antibiotikaresistens?

- Vi har opprettet et eget rådgivende utvalg i mikrobiologi. De har skrevet en uttalelse til WHO som jeg framførte for WHOs generalforsamling i januar i år. Den tar spesielt opp behovet for internasjonale standarder for resistensbestemmelse - og behovet for god diagnostikk og overvåkning.

- Hva gjør du selv 15. april?

- Jeg kommer som sagt til å sende en tanke eller to til kollegene i India som er i gang med konferansen sin. Jeg har sendt en skriftlig hilsen til dem også. Og siden det er påskeaften skal jeg forhåpentligvis komme meg ut en tur, spise en appelsin og reflektere over hvor heldig jeg er som bor i Norge.

- Bioingeniørdagen er ofte i påsken. Var det en tabbe å legge den til midten av april?

- I etterpåklokskapens lys kan man vel si det, men som gruppe er vi kreative og flinke til å finne alternative løsninger. Så det har gått bra!

 

Stikkord:

Antibiotikaresistens, Bioingeniørdagen, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)