Her snakker Marie på vegne av 185 000 bioingeniører

Marie Nora Roald, IFBLS-president, i WHO

Fra styremøtet i WHO. IFBLS-president Marie Nora Roald i andre rekke til høyre. Foto: Anne Berndt

Aktuelt

Her snakker Marie på vegne av 185 000 bioingeniører

Marie Nora Roald har hatt sin første opptreden som IFBLS-president foran styret i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publisert

Endret

Roald la frem en uttalelse om antibiotikaresistens fra International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Hun understreket laboratorienes rolle innen påvisning og overvåkning av resistens, og uttrykte bekymring for en økende mangel på bioingeniører på verdensbasis. IFBLS mener at satsing på utdanning av bioingeniører er et svært viktig element i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Vil øke yrkets anerkjennelse

WHO avholdt sitt 140ende styremøte i Geneve i slutten av januar. Under oppholdet i Sveits har IFBLS-delegasjonen også hatt møte med en representant for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Målet var å få gehør for å endre bioingeniøryrkets posisjon i ISCO – et internasjonalt system for klassifisering av yrker i ulike nivåer. Per i dag er bioingeniør ikke plassert blant akademiske yrker, mens sykepleier er det. Statistisk sentralbyrå i Norge baserer seg på ISCO og har derfor plassert bioingeniører sammen med blant andre helsesekretærer, dyrepleiere og akupunktører – nivået under de akademiske yrkene.

ISCO skal revideres høsten 2018, og Roald tror IFBLS kan få gjennomslag for sitt syn.

Mer om ISCO her: Sammen står vi sterkere!

President frem til høsten 2018

IFBLS består av 35 nasjonale bioingeniørorganisasjoner, som samlet har cirka 185 000 medlemmer. Marie Nora Roald, til daglig seniorrådgiver i Bioingeniørfaglig institutt, ble valgt til president på verdenskongressen i Japan i fjor høst og skal ha vervet frem til høsten 2018. Da vil Sveriges Anne Berndt trolig overta.

Stikkord:

BFI, Fagpolitisk arbeid, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)