Sammen står vi sterkere!

Fagstyret mener

Sammen står vi sterkere!

Internasjonalt arbeid er og har lenge vært et viktig område for NITO BFI.

Publisert

Endret

Som medlem av IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Science) og EPBS (European Association for Professionals in Biomedical Science), deltar NITO BFI aktivt på alle møter og kongresser i de internasjonale organisasjonene. I høst har det vært møte i både IFBLS og EPBS. Det er viktig for oss å bidra til utvikling av bioingeniøryrket sammen med de andre medlemslandene.

Felles mål - endret klassifisering av bioingeniøryrket

En viktig sak på organisasjonenes agenda er å få endret klassifiseringen av bioingeniøryrket i det internasjonale systemet ISCO (International Standard Classification of Occupation), og det europeiske systemet ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupation).

I ISCO er det er fire nivåer som yrkene blir plassert på, basert på «ferdigheter» og «arbeidsoppgaver». Bioingeniørene er plassert på nivå 3, «Technicians and associate professionals». Det er et felles mål å få bioingeniøryrket klassifisert i gruppen «professionals» (nivå 4), sammen med andre akademiske yrker som krever bachelorgrad – for eksempel sykepleiere. Det arbeides samtidig for at bioingeniørene skal få tittelen «Biomedical Laboratory Scientist», i stedet for «Medical Laboratory Technician».

EPBS har 23 medlemsland. Alle unntatt Tyskland, Sveits og Spania har krav om bachelorgrad for å bli bioingeniør. EPBS bistår nå disse landene med å etablere bachelorutdanning for bioingeniører. Dette bør være på plass før man kan få endret yrkesklassifiseringen i ISCO.

ISCO skal revideres i 2018. Høyere klassifisering og endret tittel vil avspeile bioingeniørenes reelle kompetansenivå. Endringer i ISCO vil gjøre det enklere å få endret klassifiseringen i ESCO, noe som har betydning for anerkjennelsen av yrket vårt på europeisk nivå.

Det kan igjen gjøre det enklere for bioingeniører å få autorisasjon til å jobbe i andre europeiske land.

Statistisk sentralbyrå og yrkesklassifisering

Statistisk sentralbyrå i Norge bruker ISCO-klassifikasjonen ved registrering av yrkesstatus for nordmenn, i statistikk og i internasjonal rapportering. Siden bioingeniører er registrert som teknikere havner vi i gruppen for «helserelaterte yrker», sammen med radiografer, tannpleiere, dyrepleiere og helsesekretærer - ikke under «akademiske yrker» sammen med sykepleiere, jordmødre, vernepleiere og leger.

Et medlem kontaktet NITO BFI og spurte hvorfor bioingeniørene var registrert under «helserelaterte yrker» av SSB. Årsaken er altså den feilaktige klassifiseringen i ISCO.

Selv om registreringen i SSBs yrkesklassifisering kanskje ikke har noe å si for hvordan vår status og kompetanse vurderes i Norge, er det likevel viktig for NITO BFI å jobbe for at den internasjonale klassifiseringen avspeiler den reelle kompetansen vi har.

Stikkord:

BFI, European Association for Professionals in Biomedical Science (EPBS), Fagpolitisk arbeid, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)