Blodbank-prosjekt i Sandnessjøen får ros

Blodbanken i Sandnessjøen

Bioingeniør Silje Mari Nilsen Reinfjell og avdelingsleder Mohamed Ziedoy sammen med givere på blodbanken i Sandnessjøen. Blodbanken fikk rett før jul hederlig omtale ved utdelingen av Helse Nords forbedringspris. Foto: Merethe Myrvang, Helgelandssykehuset

Folk

Blodbank-prosjekt i Sandnessjøen får ros

Gir økt pasientsikkerhet ved transfusjoner.

Publisert

Endret

Blodbanken ved sykehuset i Sandnessjøen fikk hederlig omtale da Helse Nord delte ut forbedringsprisen sin like før jul. Blodbanken får ros for satsingen sin på kompetanseheving og sertifisering av personell i primærhelsetjenesten.

Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, fikk blodbanken stadig flere henvendelser fra sykehjem om å få gjort transfusjoner lokalt.

- Vi så derfor et behov for å øke kompetansen og innføre samme sertifiseringskrav for de som jobber i primærhelsetjenesten som for ansatte i sykehuset, sier avdelingsleder Mohamed Ziedoy til Helgelandssykehusets nettsider.

Prosjektet, som startet i 2015, har ifølge Ziedoy allerede gitt resultater. Flere sykehjem har kommet i gang med transfusjoner, pasientene slipper en strevsom reise til sykehuset og helseforetaket sparer penger.

Les mer på helgelandssykehuset.no

PS! I tillegg til hederlig omtale til blodbanken, stakk sykehuset i Sandnessjøen også av med hovedprisen. Den gikk til medisinsk avdeling.

Mer om transfusjoner i primærhelsetjenesten:

FAG kronikk: Transfunder flere lokalt!

Stikkord:

Blodbank, Kvalitetsutvikling, Prosedyrer