Positiv til nasjonale retningslinjer

FAG Aktuelt

Positiv til nasjonale retningslinjer

- I Norge tar flere yrkesgrupper blodprøver, og nasjonale retningslinjer ville vært en kvalitetsforbedring, sier Hilde Hegseth, leder for RUPPAS. 

Publisert

Endret

Hegseth presiserer at RUPPAS (BFIs rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting) ikke har diskutert problemstillingen og at hun snakker på vegne av seg selv.

Frivillige prosedyrer

- Vi har kunnskapsbaserte fagprosedyrer for blodprøvetaking på plass, og det er vi glade for, men de er frivillige. Nasjonale retningslinjer ville vært mer forpliktende. Jeg regner med at dette er noe RUPPAS kommer til å diskutere, sier hun.

Hilde Hegseth er leder for BFIs rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS).

Hun forteller at fagprosedyrene er av rent teknisk art og at de ikke tar opp etikk og relasjonen mellom prøvetaker og pasient. Det kunne de gjerne gjort, mener hun.

- Og det gjelder for all prøvetaking – også på sykehus. Hvis det skal lages nasjonale retningslinjer for blodprøvetaking, må det tas med.

Trenger bioingeniører i kommunehelsetjenesten

I Norge er det mest vanlig at hjemmesykepleiere tar blodprøver i private hjem. De får ikke god nok opplæring, mener Hegseth. Hun roser hjemmetjenesteprosjektet til Noklus, men frykter at det likevel gjøres mange feil.

- Flere bioingeniører i kommunehelsetjenesten er et prioritert mål for BFIs fagstyre. Hvis det blir en realitet, kan bioingeniører både ta prøver – og lære opp andre yrkesgrupper. Det vil garantert høyne kvaliteten, sier Hegseth.

Les også:
Oslo på kryss og tvers - fra pasient til pasient

Stikkord:

BFI, Blodprøvetaking, Kvalitetsutvikling, Primærhelsetjenesten, Rådgivende utvalg