Nytt kurs: Vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

FAG Aktuelt

Nytt kurs: Vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren

I september vil BFI samle forskningsinteresserte bioingeniører i teknologihovedstaden Trondheim.

Publisert

Endret

Vertskap for arrangementet er BFIs rådgivende utvalg for bioingeniører som arbeider innen forskning (RUFBIF). Temaene på kurset er:

  • Publiseringsprosessen
  • Litteratursøk
  • Etikk
  • Vancouverreglene
  • Fagfellevurdering
  • Innovasjon i helsesektoren
  • Hvordan omsette idé til prosjekt

Mange bidrag fra NTNU

RUFBIF har satt sammen et program hvor flere av bidragsyterne kommer fra helse- og teknologimiljøet ved NTNU. Første kursdag avsluttes av bioingeniør og Ph.d-student Atefe Tari. Du har kanskje sett henne i innslag i NRK-programmet Schrödingers katt? Tari skal snakke om populærvitenskapelig formidling.

Dag 2 avsluttes av bioingeniør Tine Almås Hunt, som i fjor mottok «Ung innovasjonspris» for arbeidet sitt med utvikling av en sensor for blodsukkermåling i sanntid.

Blant foredragsholderne er også NTNUs prorektor for nyskaping, Toril Nagelhus Hernes og fysiologi-professor Ulrik Wisløff.

Om forskning - for alle

Alle med interesse for forskning er i målgruppen for dette kurset, forsikrer RUFBIF-leder Hilde Herning.

Hilde Herning
Hilde Herning, leder av RUFBIF.

- Vi vil favne den vanlige bioingeniør, sier hun.

RUFBIF har vært aktivt i drøyt tre år, og er dermed det ferskeste tilskuddet blant BFIs mange utvalg. Forskningsutvalget arrangerte kurs i 2015, med god oppslutning, og RUFBIFs sesjon på bioingeniørkongressen i fjor hadde også godt oppmøte.

- Vi ser av de to arrangementene at det er interesse for forskning blant bioingeniører, sier Herning.

Hun oppfordrer laboratorieledere til å prioritere forskning og heie på bioingeniører som vil høyne sin kompetanse.

- Vi må ta ansvar for å utvikle vårt eget fag. Hvem skal gjøre det om ikke bioingeniører gjør det selv?

Les også:

Forskning i rutinen - går det an?

Bioingeniører må synes bedre i medisinsk forskning

Vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren - kursprogram og informasjon

FORSKNING ER TEMA FOR NESTE UTGAVE AV BIOINGENIØREN. FØLG MED PÅ NETT I JUNI OG I PAPIRUTGAVEN SOM KOMMER 12. JUNI.

Stikkord:

BFI, Forskning, NTNU