Legger til rette for forskning

FAG Aktuelt

Legger til rette for forskning

I en nyopprettet stilling som «kompetansekoordinator» skal bioingeniør Mette Lundstrøm Dahl motivere og legge til rette for mer forskning på mikrobiologisk avdeling i Vestfold.

Publisert

Endret

Den nye stillingen er et tydelig signal fra ledelsen ved Sykehuset i Vestfold om at de ønsker mer forskning ved avdelingene.

– At ledelsen er opptatt av forskning gjør det lettere for oss som brenner for et bredere forskningssamarbeid på tvers av yrkesgruppene. Det er ofte bioingeniørene som ser problemstillinger som burde bli forsket på, påpeker Mette Lundstrøm Dahl.

Når det gjelder forskning på metode, er det store hull. Bioingeniører kan ikke vente på at andre skal tette hullene for dem, mener Mette Lundstrøm Dahl. Foto: Frøy Lode Wiig

Hun har mastergrad i molekylær diagnostikk, underviser på Høgskolen i Østfold og ivrer for å få bioingeniører til å forske på eget fag. Ikke minst er hun opptatt av at flere bioingeniører skal formidle erfaringer og resultater fra arbeid som allerede gjøres på laboratoriene.

Må forske på metode

Hun fremhever behovet for mer kunnskap om metoder, og nevner ekstraksjon og PCR-analyse som eksempel. Hvor lenge kan ekstrahert prøvemateriale vente før man kjører PCR-analysen? På mange laboratorier er nok svaret: «Vet ikke, men kjør analysen så fort som mulig.»

– Det vil åpenbart være nyttig å vite noe om hvor lenge prøven vil gi gyldige resultater. Er det etter én dag eller fire uker? Når det gjelder forskning på metode, er det store hull. Bioingeniører kan ikke vente på at andre skal tette hullene for dem.

Forskerhjelp

For å forske må man ha en god idé, indre driv og motivasjon. Det er det mange bioingeniører som har. Utfordringen er å realisere ideen. Derfor skal Dahl blant annet legge til rette for opplæring i ulike verktøy som trengs for å drive forskningsprosjekter. Første opplæringstilbud er et kurs i excel for å lære hvordan man behandler tall og fremstiller statistikk. Senere blir det kurs i hvordan søke forskningsmidler og hvordan formidle resultater. Dahl er opptatt av at formidling er mye mer enn å skrive vitenskapelige artikler. Postere som presenteres på kurs og kongresser, eller foredrag, er også god kunnskapsdeling.

– Det er ikke alle som ønsker å forske, men de som har lyst skal oppleve at de arbeider i et miljø hvor terskelen for å sette i gang er lav, sier hun.

Dahls ambisjon i sin nye jobb er å få flere bioingeniører til å ta større del i fagutviklingen ved avdelingen, og - ikke minst - formidle den fagutviklingen bioingeniørene allerede er involvert i.

Les også:

Sykehuset i Vestfold vil ha mer forskning ved laboratoriene

Stikkord:

Forskning, Publisering, Sykehuset i Vestfold