HemoFec eller iFOBT i primærhelsetjenesten?

Foto: iStockphoto

FAG Aktuelt

HemoFec eller iFOBT i primærhelsetjenesten?

Bente Omenås har foreløpig ikke et klart svar på det, men sammen med andre i Noklus er hun i gang med å utrede spørsmålet. Blod i avføring er «årets analyse» i Noklus. Det var den i fjor også

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Fekal Okkult Blod Test (FOBT) er rett og slett blitt en «hot» analyse. Det har den ikke alltid vært. Da den kvalitative testen HemoFec kom på markedet i midten av forrige århundre, ble det publisert en del artikler om bruk og nytte. Siden da har HemoFec stort sett vært enerådende som test for blod i avføring, både på sykehus og i primærhelsetjenesten i Norge - og selv om det har skjedd en del på analysefronten, har det nesten ikke vært publisert fagartikler om temaet. Det kan Bente Omenås fortelle. Hun er bioingeniør og laboratoriekonsulent i Noklus (Helse Fonna).

Immunologiske hurtigtester

Men nå er altså FOBT blitt «hot». En av grunnene er screeningprogrammet for tarmkreft som rulles ut i år. I det skal man bruke en kvantitativ immunokjemisk test. Noen få sykehuslaboratorier har også begynt å innføre slike tester i rutinen (se fagartikkelen «Implementering av automatisert, kvantitativ måling av blod i feces med immunologisk metode (iFOB)»).

HemoFec er i seg selv ikke er en dårlig test. Hovedforskjellen mellom den og immunologiske tester er omslagspunktet, og at testene påviser ulike komponenter, forklarer Bente Omenås.

Immunologiske kvantitative tester er dessuten blitt tilgjengelig for pasientnær analysering i primærhelsetjenesten.

- Noklus ønsker å gi gode råd om bruk av FOBT. Det er derfor behov for å gi dette økt oppmerksomhet. Når vi er ute i primærhelsetjenesten hender det at legene spør om de bør bytte metode, for eksempel fra HemoFec til en immunologisk test, sier Omenås.

Hun synes av og til at det kan det være vanskelig å gi et klart svar på det. For indikasjonen for testen er uklar. I de fleste laboratoriehåndbøker er den beskrevet slik:

  • Mistanke om blødning i mage-tarmkanalen
  • Utredning av jernmangelanemi
  • Mistanke om mage-tarmkreft

Indikasjonene er imidlertid ikke oppdaterte med hensyn til at det er kommet nye metoder og at tarmkreft er definert som et økende helseproblem i Norge.

Valg av test

Omenås presiserer at HemoFec i seg selv ikke er en dårlig test. Hovedforskjellen mellom den og immunologiske tester er omslagspunktet, og at testene påviser ulike komponenter; esterase fra både ferskt og nedbrutt blod (HemoFec) og ferskt humant blod (immunologiske tester).

HemoFec kan dessuten også slå ut på matvarer som reager som esterase. Derfor har testen diettrestriksjoner i forkant og under prøvetakingen - og det er vanlig at pasienten må ta avføringsprøve tre ulike dager. De immunologiske testene som kun detekterer humant globin, har ingen kostrestriksjoner og vanligvis undersøkes kun én prøve.

- De immunologiske testene er imidlertid så følsomme for humant blod at de ved ukritisk bruk kan føre til at unødvendig mange pasienter blir henvist til koloskopi, forklarer Omenås.

- Det virker uansett som om de immunologiske testene vinner?

- Det er mulig. Men de immunologiske testene påviser kun blødning fra nedre del av tarmen, mens HemoFec kan påvise blødninger fra hele mage-tarm-kanalen. En del leger ønsker den muligheten, sier hun.

Hun mener derfor at indikasjon for testen må vurderes nøye. Hvis testen blir brukt i forbindelse med utredning av kreft i nedre del av mage-tarm (en krefttype som er lumsk og kan utvikle seg med diffuse symptomer), er det muligens de sensitive immunologiske testene som bør gjelde – også i primærhelsetjenesten, sier hun

- Kreft i mage eller tynntarm er mye sjeldnere, og FOBT er heller ikke en anbefalt test i utredningen av disse kreftformene.

Hvor bevisst er legene?

Noklus skal først og fremst informere om og veilede i bruk av laboratorieanalyser, og laboratoriekonsulentene har stor respekt for allmennlegenes kliniske vurdering, sier Omenås.

Hun forteller at Noklus i disse dager sender ut kasuistikker til legene i primærhelsetjenesten - både for å få vite mer om bakgrunnen for å rekvirere FOBT - og for å finne ut om legene er bevisst i valg av type FOBT-test.

- Når resultatene er klare, har vi mer informasjon som kan hjelpe oss til å bli mer tydelige i anbefalingene om bruk og nytteverdi av FOBT, sier Bente Omenås.

 Les også artiklene:
"Tarmkreftscreeningen rulles ut i år – og Ahus skal analysere alle avføringsprøvene" og:
"Implementering av automatisert, kvantitativ måling av blod i feces med immunologisk metode (iFOB)"

 

Stikkord:

Blod, Feces, Noklus, Primærhelsetjenesten, Tykktarmskreft