Cervixcytologien forsvant, men screenerne har fått nye oppgaver

Bioingeniørene fra Kristiansand tok videreutdanning på Københavns professionshøjskole i vår. Fra venstre: Anita Langenes, Anette Moy, Grete von der Ohe og Anita Vasland. Foto: Privat

Aktuelt

Cervixcytologien forsvant, men screenerne har fått nye oppgaver

Fire bioingeniører fra Sørlandet sykehus har tatt videreutdanning i histologisk mikroskopi og fortolkning.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Bioingeniørene som jobbet med cytologi på sykehuset i Kristiansand lå an til å miste mesteparten av arbeidsoppgavene sine da Helse Sør-Øst vedtok sentralisering av oppgaver i livmorhalsprogrammet. Våren 2020 skrev Bioingeniøren at screenerne ønsket seg nye arbeidsoppgaver, for eksempel undersøkelse av polypper fra screeningprogrammet mot tarmkreft.

I Nederland var det gjort en slik omlegging allerede. Nederlandske bioingeniører avlastet patologene med colonpolyppene og erfaringene var gode.

På grunn av pandemien tok det litt lengre tid enn planlagt – men nå er de fire bioingeniørene i Kristiansand, som før jobbet mest med cervixcytologi, i gang med sin nye arbeidshverdag.

Dansk videreutdanning

- Vi har overtatt stadig mer av colonpolyppene, både fra tarmscreeningprogrammet og de som blir tatt på klinisk grunnlag utenom programmet, forteller Grete von der Ohe og Anita Vasland.

Videreutdanningen tok de i Danmark. Tilbudet er helt nytt, og kom i stand i forbindelse med at danskene også har endret screeningprogrammet mot livmorhalskreft og har screenere som kan ta på seg nye oppgaver.

- Kullet bestod av fire norske bioingeniører og åtte danske. Undervisningen foregikk over et halvt år, både på nett og med samlinger i København. Vi jobbet med digitaliserte snitt i et diagnostikkprogram og hadde nettmøter hvor vi skulle bli enige om diagnoser, forklarer Vasland og von der Ohe.

Flere nye oppgaver

Foruten colonpolypper dekket undervisningen også lymfeknutemetastaser, med hovedfokus på malignt melanom, livmorhalsbiopsier og mikroskopering etter vasektomier.

- I forbindelse med vasektomi må man undersøke et tverrsnitt av sædlederne for å bekrefte at det er sædledere som er kuttet, forteller de to bioingeniørene.

Dette er også blitt en oppgave for dem og de to andre screenerne som har fått opplæring. Det samme gjelder undersøkelse av vaktpostlymfeknute (sentinel node). Dessuten kan det bli aktuelt å lære opp bioingeniørene i tynntarmbiopsier ved cøliakiundersøkelser.

Avlaster legene

Bioingeniørene er glade for de nye oppgavene. Vasland og von der Ohe mener Sørlandet sykehus er først ute i Norge med å gjøre akkurat denne typen endring, og de har opplevd stor interesse på faglige møter.

Det er mangel på patologer, og nå avlaster bioingeniørene dem. En annen fordel er at sykehuset beholder bioingeniørene med cytologikompetanse. Hadde de ikke fått nye oppgaver, ville ikke screenerne hatt nok å gjøre på Sørlandet sykehus etter endringen av livmorhalsprogrammet.

- Hva sier patologene da?

- Noen ser at de sparer tid og er veldig fornøyde. Andre er kanskje litt skeptiske, fordi vi gjør ting som har pleid å være legearbeid. Men det er tatt positivt imot at vi nå har formell utdannelse. Og vi skal bevise at dette er noe vi kan gjøre!

Stikkord:

Cytologi