Cervixcytologien forsvinner, bioingeniørene vil screene tarmbiopsier i stedet

Bioingeniørene Grete von der Ohe og Anita Vasland håper på nye arbeidsoppgaver knyttet til tarmkreftscreening når Sørlandet sykehus mister livmorhalsprøvene. Foto: Anette Moy

Aktuelt

Cervixcytologien forsvinner, bioingeniørene vil screene tarmbiopsier i stedet

De fem screenerne ved Sørlandet sykehus mister 80 prosent av arbeidet sitt når Helse Sør-Øst sentraliserer cervixcytologien.

Publisert

Endret

Som Bioingeniøren tidligere har omtalt, skal oppgavene knyttet til livmorhalskreftprogrammet samles ved tre sykehus i Helse Sør-Øst.

- Vi er første sykehus som rammes kraftig av dette, forteller bioingeniørene Grete von der Ohe og Anita Vasland.

Uten livmorhalsprøvene vil det ikke være igjen nok arbeid til screenerne, fire av fem blir overtallige. Da forsvinner cytologikompetansen deres fra patologiavdelingen i Kristiansand, såfremt de ikke kan få andre oppgaver som erstatter de som faller bort. Avdelingen ser muligheter i programmet for tarmscreening som nå skal innføres i Norge.

Nederland og Danmark har flyttet oppgaver

- Screeningen vil kreve flere patologer til diagnostikk. Det er patologer vi ikke har, sier de to bioingeniørene.

Men nå får sykehuset en gruppe bioingeniører med ledig tid, som har kompetanse innen mikroskopering og arbeid med screeningprogram. Ved å flytte screening av tarmpolypper fra patologene til bioingeniørene, får førstnevnte avlastning med rutineoppgaver og sistnevnte får videreutviklet kompetansen sin og tatt den i bruk på et nytt område.

Både i Danmark og Nederland er dette gjennomført allerede. Ansatte ved patologiavdelingen i Kristiansand har vært på studietur til to nederlandske laboratorier for å lære av deres erfaringer.

Alle er fornøyd

Nederlenderne har etablert opplæringsprogrammer for bioingeniørene og har svært gode erfaringer med at de avlaster patologene. Det er strenge krav til besvaring av prøvene i tarmscreeningprogrammet. Det kan være opptil ti polypper i en prøve og hver polypp skal dokumenteres i et fast oppsatt skjema. Når screenerne gjør denne jobben, er det dokumentert at patologene sparer tid.

Konklusjonen fra studieturen til de nederlandske patologilaboratoriene var at både patologer og bioingeniører var fornøyd. Patologene slapp det som for dem var tidkrevende rutinearbeid, og kunne prioritere oppgaver de opplevde som mer spennende og utfordrende. Og bioingeniørene syntes de nye oppgavene passet dem bra, siden de krever at man jobber systematisk og nøyaktig.

Mikroskopering og screening

Vasland og von der Ohe understreker at dette handler om at bioingeniørene supplerer og avlaster patologene, ikke at de skal «ta» jobben deres. God opplæring og godt samarbeid mellom yrkesgruppene er en forutsetning for å lykkes.

- Hva er likheter og forskjeller mellom å screene livmorhalsprøver og tarmbiopsier?

- Å screene polypper er histologi, man skal se på hele arkitekturen i vevet. I cytologien er vi mer detaljfokusert og ser på celler. Men i begge tilfellene dreier det seg om mikroskopering og rutinene i et screeningprogram, og det er vi vant med.

Stikkord:

Cytologi, Patologi, Sørlandet sykehus