SSB: Bioingeniører hadde i gjennomsnitt 46 550 kroner i månedslønn i 2021

Foto: iStock

Aktuelt

SSB: Bioingeniører hadde i gjennomsnitt 46 550 kroner i månedslønn i 2021

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Det nærmer seg lønnsoppgjør, og flere viktige tall og statistikker om hvordan det står til med lønnsutviklingen i Norge offentliggjøres på denne tiden av året. Én av dem er Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige oversikt over gjennomsnittslønn i ulike yrker.

Når SSB beregner gjennomsnittslønn, tar de med grunnlønn, faste tillegg, eventuelle bonuser og uregelmessige tillegg – for eksempel tillegg for ubekvem arbeidstid. Overtid er ikke inkludert.

Gjennomsnittslønn er her beregnet for alle sektorer, ikke bare sykehus.

Det kan være betydelige lønnsforskjeller blant ansatte innenfor samme yrke, på grunn av ansiennitet, arbeidsoppgaver, arbeidssted, kompetanse og andre forhold.

På grunn av forsinkelser i gjennomføringen av lønnsoppgjørene under pandemien, kan sammenligninger mellom 2020 og 2021 bli misvisende. Tabellen under viser gjennomsnittlig lønnsutvikling for perioden 2016 til 2021.

Uregelmessige tillegg forklarer sykepleieres høyere lønn i kroner og øre. Fjerner man tilleggene fra regnestykket, tjente yrkesgruppene omtrent det samme i 2021. Både sykepleiere og radiografer har imidlertid hatt noe høyere lønnsøkning målt i prosent i perioden. Det gjelder både hvis man ser på gjennomsnittlig månedslønn, og gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Sykepleiere har hatt den største økningen.

Ifølge SSB var prisstigningen fra 2016 til 2021 på 12,1 prosent. Alle gruppene har dermed hatt reallønnsvekst, perioden sett under ett.

Gjennomsnittlig årslønn i Norge er ifølge SSB 609 480 kroner. Det vil si 50 790 kroner per måned.

Kilde: ssb.no, (11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, statistikkvariabel og år)

Les også:

«Vi sliter veldig med å få tak i folk»
Bytter jobb, går opp i lønn

 

Stikkord:

Lønn