Ingen støtte til labkvalitet i hjemmetjenesten i revidert nasjonalbudsjett

En undersøkelse i regi av Noklus viste at labvirksomheten i hjemmetjenesten var mer omfattende enn man kanskje skulle tro. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Ingen støtte til labkvalitet i hjemmetjenesten i revidert nasjonalbudsjett

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

I statsbudsjettet for 2022 ble støtten til hjemmetjenesteprosjektet i regi av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) fjernet. Den årlige bevilgningen pleide å være på 7,8 millioner kroner. På tross av sterkt påtrykk, ble støtten ikke gjeninnført i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem av regjeringen 12. mai.

Formålet med prosjektet er kvalitetsforbedring av hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det analyseres stadig flere pasientprøver i hjemmetjenesten.

Støtte fra pasient- og fagorganisasjoner

- Jeg er selvfølgelig skuffet, men vi jobber nå for å få inn bevilgningen igjen i statsbudsjettet for 2023, sier prosjektleder Siri Fauli i Noklus.

Organisasjonen har fått støtte i den kampen fra både NITO, Pensjonistforbundet, Helsesekretærforbundet i Delta, Diabetesforbundet, Fagforbundet, Landsforeningen for hjerte – og lungesyke (LHL) og Legeforeningen.

Ulik kvalitet på helsetjenestene

Målet i prosjektet har vært å tilby alle landets hjemmetjenesteenheter to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, før overgang til deltakelse til selvkost, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret, skriver noklus.no.

Problemet – ifølge Noklus – er at kommunene ikke blir motivert til å delta hvis de ikke først får prøve tilbudet gratis. Konsekvensen av at bevilgningen er kuttet er at 5 av 19 tidligere fylker ikke mottar noen subsidiert kompetanseheving av hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Det dreier seg om hjemmetjenesten i Hedmark, Oppland, Finnmark, Hordaland og Akershus.

Dette vil gi ulik kvalitet på de kommunale helsetjenestene, og er dermed et brudd på regjeringens løfte om å sikre gode og likeverdige helsetjenester i hele landet, mener Noklus.

Les også: Kuttet støtten fordi prosjektet var så vellykket

Stikkord:

Noklus, Statsbudsjett