Kuttet støtten fordi prosjektet var så vellykket

Arbeidet med å forbedre hjemmetjenestenes laboratorievirksomhet har mistet statsstøtten. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Kuttet støtten fordi prosjektet var så vellykket

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) fikk ikke støtte til hjemmetjenesteprosjektet i statsbudsjettet for 2022. 

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Hjemmetjenesteprosjektet skal forbedre kvaliteten på laboratorievirksomheten i kommunenes hjemmetjenester. Noklus har pleid å få 7,8 millioner for å kunne tilby to års gratis deltakelse til kommunene. Men i fjor høst kuttet den avtroppende regjeringen overraskende støtten i sitt budsjettforslag. Den nye Ap/Sp-regjeringen opprettholdt kuttet.

Forklaringen Noklus har fått, er at Solberg-regjeringen mente prosjektet var så vellykket at kommunene ville betale for det selv. Det er i overkant optimistisk, mener Noklus.

- Vi har erfart at kommunene trenger tid til å bli kjent med sitt behov og Noklus sine tjenester. Kommunene vil ikke prioritere å kvalitetsforbedre laboratoriedelen av hjemmetjenesten før de har prøvd tilbudet og er bevisstgjort på betydningen av god laboratoriekvalitet, mener prosjektleder Siri Fauli i Noklus.

Siri Fauli.

Prosjektet stopper opp

Per januar 2022 er det fortsatt mange kommuner som ikke har fått tilbud om to års gratis deltakelse. Mange andre er underveis i gratisperioden sin.

- Nå forsvinner støtten. Hvilke konsekvenser mener du det får?

- Konsekvensen er at vi ikke starter opp med kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i nye områder. Det var planlagt å starte opp i Finnmark og Innlandet fra 1. januar 2022. Andre områder som ennå ikke har fått tilbudet er Hordaland og deler av Akershus, sier Fauli.

Hun frykter at mange hjemmetjenesteenheter i kommunene som er i gang, ikke vil fortsette å delta når de selv må betale før den toårige prosjektperioden er avsluttet.

- Kommunene har jo ikke satt av midler til dette i sine budsjetter, sier hun.

Noklus mener kuttet av støtten vil gi ulik kvalitet på hjemmetjenestene brukerne mottar, avhengig av hvilket geografisk område de bor i. Det mener organisasjonen er stikk i strid med regjeringens mål om gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Prøver på nytt å få støtte

- Kan hjemmetjenesteprosjektet fortsette uten støtte?

- Nei, det kan det ikke. Men heldigvis kan vi tilby deltakere som ennå ikke er ferdige med den statlig finansierte perioden å delta gratis - finansiert av Noklus - ut første halvår 2022. Da får flere fullført toårsperioden sin, og kostnaden i 2022 blir mindre for deltakerne.

- Finnes det noen alternative finansieringskilder?

Vi jobber for å få bevilgningen inn i revidert nasjonalbudsjett. Vi er også kjent med at det finnes et «innovasjons- og kompetansetilskudd» hos statsforvalterne, som kan være aktuelt å søke på for kommunene.

Stikkord:

Noklus