Partene skal møtes til mekling, det kan bli streik i helseforetakene fra 4. februar

SAN og Spekter møtes hos Riksmekleren etter at det ble brudd i forhandlingene i til sammen 11 helseforetak. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Partene skal møtes til mekling, det kan bli streik i helseforetakene fra 4. februar

Tirsdag 2. februar og onsdag 3. februar møtes SAN og arbeidsgiverforeningen Spekter hos Riksmekleren, etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene før jul. Det betyr at bioingeniører i helseforetakene må være forberedt på streik.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

- Hvis det blir konflikt, kommer den til å starte om morgenen torsdag 4. februar, sier Brynhild Asperud, som er leder av NITO Spekter.

Forhandlingene for bioingeniører og andre NITO-medlemmer i sykehusene endte med brudd i åtte foretak. I tillegg ble det brudd for Den Norske Jordmorforening (Dnj) i fire foretak. NITO, Dnj og Norges Farmaceutiske Forening forhandler sammen gjennom sammenslutningen SAN.

Det ble ikke enighet ved disse foretakene:

 • Sykehuset i Vestfold – NITO
 • Sykehuset Telemark – NITO
 • Sørlandet sykehus – NITO
 • Universitetssykehuset Nord-Norge – NITO
 • Sykehuset Østfold – NITO
 • Sykehuset Innlandet – NITO
 • Helse Fonna – NITO
 • Vestre Viken – NITO og Den Norske Jordmorforening (Dnj)
 • St. Olavs hospital – Dnj
 • Oslo universitetssykehus – Dnj
 • Helse Møre og Romsdal – Dnj

Stor innsats under pandemien

For NITOs del er stridens kjerne at medlemmene skal få bedre uttelling for sin kompetanse og nøkkelrollen de har i sykehusene. Bioingeniørene har i en årrekke ment at de får for lav lønn, og pandemien har tydelig demonstrert laboratorienes viktige rolle i helsetjenesten.

- Vi forventer et anstendig lønnsnivå, i tråd med medlemmenes innsats og kompetanse, sier Asperud, og legger til:

- Under pandemien har vi sett at bioingeniører på kort varsel har gått fra dagarbeid til tredelt turnus. De har stått på og jobbet veldig mye.

Brynhild Asperud. Foto: NITO

I tillegg til generelt lønnsnivå, er det også utfordringer som gjelder enkelte foretak.

- For eksempel gir avtalen ved to helseforetak kun ansiennitet for arbeid som bioingeniør. Det er ikke rettferdig at ikke annen arbeidserfaring også gir ansiennitet, når det er slik for andre, mener Asperud.

Streikeuttaket: Alle må være forberedt på å bli tatt ut

SAN har meldt plassoppsigelse for 6958 medlemmer. I slutten av januar blir streikeuttaket gjort kjent. Alle NITO-medlemmene som skal streike hvis det blir konflikt 4. februar, får beskjed om det på forhånd.

- Det er viktig å være klar over at man kan bli tatt ut i streik selv om det ble enighet i de lokale forhandlingene i helseforetaket hvor man jobber, understreker Asperud.

Grunnen til det er enkel; prinsippet om én for alle, alle for én.

- SAN er en enhet, så lenge én er i brudd er alle i brudd, sier Asperud.

Og først når alle er blitt enige kan resultatene av de lokale forhandlingene tre i kraft.

- Lønnstillegg blir etterbetalt fra den datoen det ble avtalt at de skulle begynne å gjelde, hvis vi kommer til enighet under meklingen, sier Asperud.

- Lønnskampen kan ikke stoppe, selv om det er pandemi

- Hva skjer rundt om i foretakene i forkant av meklingen?

- Nå jobber tillitsvalgte med forberedelsene. Vi skal gjøre et forsvarlig streikeuttak, som tar hensyn til liv og helse. Det vi ikke kan gjøre, er å avstå fra konflikt fordi det fortsatt pågår en pandemi. Vi kan ikke stoppe den kampen vi har ført over flere år for lønna til bioingeniører og bioingeniørledere.

- Hva mener du er viktigst nå som det nærmer seg mekling – og kanskje streik?

- At alle NITO-medlemmer i helseforetakene står opp for hverandre. Stå samlet, og støtt opp om streiken hvis det skulle ende med konflikt.

Les også:

Klar melding fra laboratoriene: På høy tid at bioingeniørenes innsats blir sett og belønnet

Økt oppmerksomhet om pressede laboratorier

Roser bioingeniørene for innsatsen mot covid-19

Lønnsoppgjøret 2019: Var streikeklar, oppnådde fremgang på viktige områder

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO