Avlyser Labmessen 2022

Fra Labmessen i 2018. Kanskje var det siste gang messen ble arrangert, i hvert fall på denne måten. Arkivfoto: SVEIN A. LILJEBAKK

Aktuelt
Aktuelt

Avlyser Labmessen 2022

Labmessen ble først utsatt til 2022, men er nå avlyst. Hva som skjer med messen på sikt, gjenstår å se.

Av FRØY LODE WIIG, frilansjournalist

− Det er med tungt hjerte vi avlyser Labmessen 2022. Slik situasjonen er i dag, er det for stor usikkerhet knyttet til å arrangere messen i sin vanlige form, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor.

Den første labmessen ble arrangert på Sjølyst i Oslo i 1993. Forrige messe var i 2018, og den neste skulle egentlig arrangeres i oktober 2021. Den ble utsatt til 2022 på grunn av korona. Nå har Melanor vedtatt at messen avlyses i sin helhet, og det er ikke satt noen ny dato. Labmessen 2018 kan dermed ha vært den siste av sitt slag.

− Vi har hatt løpende dialog med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Tilbakemeldingene tyder på at vi må finne alternative møteplasser i fremtiden, forteller Hunstad.

En spørreundersøkelse blant Melanors medlemmer like før jul viste begrenset behov for en labmesse, både fysisk og digitalt. Mange medlemmer var usikre på om de ville ha mulighet til å reise, og flere var usikre på kost/nytte av å delta. Tidligere samarbeidspartnere kunne heller ikke gi noe entydig svar på om de ønsket å fortsette.

− Korona har endret vår måte å jobbe på. Det er en rivende utvikling innen digitale møteplasser. Samtidig mister vi noe hvis alt skal skje digitalt. Per i dag vet vi ikke hvordan messevirksomhet blir i fremtiden, sier Hunstad.

Ser etter nye møteplasser

Instituttleder Lisa Husby i BFI mener labmessen har vært en viktig møteplass i mange år, både for leverandører og medlemmer i BFI.

− Jeg har stor forståelse for den risikovurderingen Melanors styre har gjort forut for avlysning av messen. Vi skal fortsette samarbeidet, og ser etter nye muligheter og konsepter, sier hun.

BFI har måttet endre tilbudet sitt drastisk som følge av pandemien. Fysiske kurs er blitt omgjort til streamsendinger og nettkurs.

− I fremtiden vil vi satse på en kombinasjon av fysiske møteplasser og digitale tilbud, forteller Husby.

Det er fremdeles viktig å kunne se nye produkter og knytte kontakter. Leverandører vil som før bli invitert til å ha utstilling i forbindelse med BFIs lederdager.

Mer om labmessens historie:

Snart skal Lab-lederen sende stafettpinnen videre (2018)