73 bioingeniører ble koronasmittet i 2020

SARS-CoV-2. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

73 bioingeniører ble koronasmittet i 2020

Publisert

Endret

I fjor ble 5673 ansatte i norsk helsevesen smittet av covid-19. Totalt har helsetjenesten 382 332 ansatte. Insidensen av påvist SARS-CoV-2 for ansatte i helsetjenesten var dermed på 1,48 prosent, mot 1,11 prosent i befolkningen for øvrig.

Ambulansepersonell (insidens 1,83%) ble oftest smittet, psykologer (insidens 0,8%) sjeldnest.

Bioingeniører ligger på midten blant yrkesgruppene i helsetjenesten, med insidens på 1,39. Det vil si at 73 av totalt 5 258 bioingeniører ble smittet.

Studien, som er gjort av Folkehelseinstituttet, viser at 20 bioingeniører ble smittet i perioden mars-juli, mens 53 ble smittet i august-desember.

Undersøkelsen kan ikke si noe sikkert om hvor mange som er smittet på jobb. Små tall innenfor flere yrkesgrupper tilsier forsiktighet i tolkningen. Det kan også være svakheter i datamaterialet før 1. april.

Smittemønsteret blant helsepersonell ligner på mønsteret blant den øvrige befolkningen. Det kan ifølge forfatterne tyde på at mye smitte har skjedd utenfor jobb.

Kilde: tidsskriftet.no - SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Les også:

Smittefrykt og stor arbeidsbelastning

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2