Smittefrykt og stor arbeidsbelastning

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Smittefrykt og stor arbeidsbelastning

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

Bioingeniørfaglig institutt gjorde før jul en undersøkelse blant medlemmene om koronapandemien. 1525 bioingeniører svarte.

På spørsmål om de er redde for at de selv eller familien skal bli smittet, svarte 83 prosent ja.

Blant bioingeniører med direkte pasientkontakt har 45 prosent følt en forventning om å ta større risiko enn vanlig. 57 prosent bruker ikke smittevernutstyr når de tar prøver av pasienter som ikke har luftveissymptomer eller påvist covid-19.

Blant bioingeniørene som analyserer SARS-CoV-2-prøvene har 36 prosent opplevd mangel på beskyttelsesutstyr og 67 prosent hadde opplevd mangel på reagenser og forbruksmateriell de siste to månedene.

Ledere som har svart på undersøkelsen melder om høy arbeidsbelastning og økt sykefravær under pandemien.

To tredjedeler av lederne merker at de ansatte trenger mer psykososial støtte. Halvparten melder om mye overtid på avdelingen og cirka en tredjedel har flere sykemeldinger enn vanlig.

Nesten 60 prosent av lederne har jobbet mer, eller svært mye mer, enn vanlig. Over halvparten av disse lederne har en arbeidsavtale som ikke gir rett til overtidsbetalt.

Undersøkelsen viser at bioingeniørene har tatt svært mye ansvar under pandemien, men innsatsen har kostet, mener fagstyreleder Rita von der Fehr i BFI.

Kilde: nito.no (Bioingeniørene tar større smitterisiko enn de er komfortable med)

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, BFI, COVID-19, SARS-CoV-2