Vil ha bioingeniørutdanning i Innlandet

Bioingeniørutdanning - også i Innlandet? Det tar representanter fra lokalpolitikken, sykehuset og bioteknologimiljøet til orde for. Bildet viser undervisning for bioingeniørstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus - nå OsloMet. Illustrasjonsfoto: Tomas Moss

Aktuelt

Vil ha bioingeniørutdanning i Innlandet

I kjølvannet av covid-19-pandemien er det lansert et nytt initiativ for å opprette en bioingeniørutdanning ved Høgskolen i Innlandet.

Publisert

Endret

I et debattinnlegg i Hamar Arbeiderblads nettutgave 10. mai konkluderes det med at "timingen, muligheten og behovet for å opprette en bioingeniørutdanning i Innlandet har aldri vært bedre og større enn nå."

Innlegget er skrevet av Torbjørn Almlid, som sitter i Sykehuset Innlandets styre, Einar Busterud, ordfører i Hamar, og Olav Eik-Nes og Kristiane Haug Berg fra bioteknologimiljøet på Hamar.

Skribentene viser til at stadig flere søker bioingeniørutdanning, samtidig som prognoser viser behov for flere bioingeniører. De skriver videre:

"Høgskolens utdanning i bioteknologi inneholder allerede mange av grunnelementene som må inngå i et bioingeniørstudium. Sammen med Sykehuset Innlandet kan det startes en bachelorutdanning som kan avhjelpe bioingeniørmangelen både lokalt og nasjonalt. Sykehuset kan bidra med kompetansen som kreves innen de medisinske laboratoriespesialistfagene, i tillegg til å tilby praksisplasser."

Det har også tidligere vært tatt iniativ til å opprette en bioingeniørutdanning i Innlandet, uten at planene har blitt realisert.

Stikkord:

Sykehuset Innlandet, Utdanning