Femten prosent flere søkere til bioingeniørutdanning

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Femten prosent flere søkere til bioingeniørutdanning

1064 personer har bioingeniør som førstevalg i opptaket til høyere utdanning. Det er cirka 15,5 prosent flere enn i fjor.

Publisert

Endret

 

Det er planlagt 340 studieplasser ved bioingeniørutdanningene, 17 flere enn i fjor på samme tid.

Rekordmange vil studere i 2020

150 784 personer har per 16. april 2020 søkt opptak til universiteter og høgskoler. Det er 12 052 flere søkere enn i 2019 - en økning på 8,7 prosent, skriver Samordna opptak i en pressemelding.

Aldri før har flere søkt om plass på høyere utdanning.

I 2019 var det en liten nedgang i antall søkere til bioingeniørutdanningene, etter en rekke år med økning. I år er opptrenden tilbake, og det sterkere enn den gjennomsnittlige økningen i søkertall til høyere utdanning. Kanskje ser man en "koronaeffekt"? I hvert fall er det sikkert at medisinske laboratorier og bioingeniører har vært synligere i mediebildet de siste par månedene enn de vanligvis er.

Søkertall fordelt på utdanningssteder

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes.

  • Universitetet i Agder: 119 (91)
  • Høgskulen på Vestlandet: 168 (160)
  • OsloMet: 302 (258)
  • NTNU Trondheim: 252 (227)
  • NTNU Ålesund: 69 (71)
  • Universitetet i Tromsø: 53 (55)
  • Høgskolen i Østfold: 101 (58)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning