Koronakrisen: Stiller studenter til tjeneste

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Koronakrisen: Stiller studenter til tjeneste

Landets bioingeniørutdanninger fristiller sine studenter dersom laboratoriene trenger arbeidskraft. 

Publisert

Endret

Helseminister Bent Høie har oppfordret landets helsestudenter om å melde seg til tjeneste. Samtidig endrer Lånekassen reglene slik at studenter som jobber mye ikke får avkortet stipend. Bioingeniørutdanningene følger opp og lover stor velvillighet og fleksibilitet dersom studenter – og ansatte – trengs i den nasjonale koronadugnaden.

– Befolkningens helse er førsteprioritet, sier Tove Havnegjerde, instituttleder ved NTNU i Ålesund.

Helseforetaket trenger vår hjelp, og vi ønsker å bidra, sier instituttleder Tove Havnegjerde ved bioingeniørutdanningen ved NTNU i Ålesund. Foto: NTNU

Universiteter og høyskoler er blitt bedt om å sammenstille kontaktinformasjon til alle studenter og ansatte som kan bidra som reservepersonell. Oversikten skal sendes til Helsedirektoratet innen onsdag 18. mars.

Men enkelte helseforetak har allerede tatt kontakt med utdanningene for å beholde studenter som er i praksis, få tilbake de som nettopp har vært der og/eller få kontakt med både studenter og ansatte som kan trå til ved behov.

NTNU i Ålesund utsetter bacheloroppgaver

Bioingeniørutdanningen ved NTNU i Ålesund, for eksempel, er i tett dialog med laboratoriene i Helse Møre og Romsdal HF. De 30 avgangsstudentene i Ålesund avsluttet sin siste praksisperiode fredag 13. mars. I normale omstendigheter skulle studentene bruke de neste månedene til å skrive bacheloroppgave. Men denne uken bestemte instituttet å utsette innleveringsfristen slik at studenter som vil jobbe, kan gjøre det.

− Våre studenter får permisjon fra arbeidet med bacheloroppgave, og tidsfristen blir forskjøvet. Helseforetaket trenger vår hjelp, og vi ønsker å bidra, forklarer instituttleder Havnegjerde.

Avlyst praksis på Vestlandet

Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ennå ikke fått noen direkte forespørsler fra helseforetakene, men vil «selvfølgelig» løsrive tredjeårsstudentene hvis det trengs, sier programansvarlig Elisabeth Ersvær.

Høgskulen på Vestlandet vil selvfølgelig løsrive tredjeårsstudentene hvis det trengs, sier programansvarlig Elisabeth Ersvær.

Ekstern praksis for første og andreårsstudenter er avlyst. Av sisteårsstudentene ved HVL er 32 ferdig med ekstern praksis, mens de resterende 11 studentene etter planen skal ut i ekstern praksis i uke 16. Hva som skjer med den praksisperioden er fremdeles uavklart.

− Vi lager nå en prioriteringsliste over studentene våre dersom sykehusene trenger flere bioingeniører, sier Ersvær.

Mange OsloMet-studenter blir på praksisplassen

Ved OsloMet er mange av bioingeniørstudentene for tiden i praksis. Avgangskullet er i spesialpraksis, mens andreårsstudentene er i åtteukers praksis i medisinsk biokjemi. Studieleder Heidi Andersen har sendt forespørsler til praksisstedene om de vil (i) avslutte praksis fordi de må bruke personalet til andre oppgaver, (ii) fullføre praksis eller (iii) bruke studenter som arbeidskraft.

− Hovedinntrykket er at flere av sykehusene ønsker å beholde studentene. De har behov for ekstra folk, sier Andersen.

Oslo universitetssykehus har allerede varslet at de ønsker å beholde andreårsstudentene som er i praksis hos dem. Studentene vil bli omplassert til poliklinikkene, men de vil fremdeles få godkjent praksisperioden, forsikrer studieleder Andersen.

− Avgangsklassen har om lag én uke igjen av sin spesialpraksis, mens andreårsstudentene har to uker igjen av praksis på medisinsk biokjemi. Vi godkjenner praksisperiodene selv om studentene ikke får fullført normal praksis, sier Andersen.

Må kunne gi forsvarlig opplæring

Marie Aslaksen Røed, seksjonsleder Mikrobiologi Molde, er glad for støtten og velvilligheten fra utdanningsinstitusjonene.

− Vi trenger folk, men vi kan ikke ta inn folk «en masse». Vi må ha kapasitet til å gi sikker og god opplæring, understreker hun.
Aslaksen Røed forteller om svært travle dager på laboratoriet.

For tiden analyserer de 300-400 koronaprøver daglig. Hittil har arbeidet i all hovedsak blitt utført av de fire bioingeniørene som arbeider med genteknologi i rutinen til vanlig. Nå lærer de opp flere av de ansatte på laboratoriet til koronatesting, men det tar tid.

− Vi har rutiner og kvalitetskrav vi må følge. Vi kan ikke slippe hvem som helst løs med koronatesting. Det er håndarbeid som krever kompetanse og opplæring, sier seksjonslederen.

Uavklart om lønn

Foreløpig er det usikkert hvilke lønnsbetingelser som vil gjelde. Vil alle få lønn? Vil studenter som egentlig er i praksis, men som omplasseres til ordinær rutine få vanlig lønn i praksisperioden eller når praksisen utløper? Hvem skal lønne ansatte ved utdanningene som eventuelt blir innkalt til tjeneste på sykehusene?

Det som imidlertid er sikkert er at Lånekassen åpner for at studenter som bidrar i arbeidet mot korona, kan tjene mer uten å få mindre i stipend. Vanligvis har Lånekassen tak på hvor mye man kan tjene når man er student. Nå endres reglene.
− I en sånn situasjon ønsker vi ikke at de studentene det gjelder skal tape økonomisk på det, sier utdanningsminister Henrik Asheim til VG. 

Les også

Stor usikkerhet, men godt humør i Molde

"Alle hjelper til. Det er helt rått"

Nytt koronavirus. Følg utviklingen fra dag til dag

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, Student, Utdanning