Sesonginfluensaen rammet barn og unge hardest

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Sesonginfluensaen rammet barn og unge hardest

Publisert

Endret

Per 5. mars så det ifølge Folkehelseinstituttet ut til at vinterens influensautbrudd hadde passert toppen. Generelt har det vært en mild sesong. Men influensa B-viruset som har vært i sirkulasjon har i år rammet barn og unge i skolealder hardere enn normalt, og det har forekommet dødsfall i disse aldersgruppene.

Folkehelseinstituttet opplyser at prøver fra influensaovervåkningen (Fyrtårnsystemet) også skal testes for nytt koronavirus (SARS-CoV-2). Fyrtårnsystemet kan slik brukes til å se etter tegn til utbredt spredning av koronaviruset i Norge.

Det er sendt ut langt over én million doser influensavaksine i Norge denne sesongen, og det blir trolig ny rekord i antall vaksinerte.

Les mer om influensasesongen på fhi.no

Stikkord:

Influensa