NITO aksepterer ikke nulloppgjør i helsesektoren

I likhet med sykepleierne mener også mange bioingeniører at koronainnsatsen bør gi lønnsmessig uttelling. Yrkesgruppen er blitt mer synlig og håpet er at flere nå forstår hvor viktige bioingeniører er for helsetjenesten.

Aktuelt

NITO aksepterer ikke nulloppgjør i helsesektoren

Arbeidsgiversidens krav om moderasjon i årets lønnsoppgjør bør ikke ramme bioingeniørene, mener lederen for NITO Spekter, Brynhild Asperud.

Publisert

Endret

Regjeringen forventer en lønnsvekst på magre 1,5 prosent i 2020, og NHO har krevd at det skal gis null i lønnstillegg i årets oppgjør.

Lønnsoppgjøret ble som kjent utsatt på grunn av koronapandemien, som har rammet mye av næringslivet hardt. I begynnelsen av august starter forhandlingene igjen. Konkurranseutsatt industri (frontfaget) forhandler først. Presset om at offentlig sektor ikke må få større tillegg enn privat sektor er stort.

Lønnsøkning, ikke bare klapp

Men frontfaget skal ikke følges slavisk år for år, det skal være en norm over tid, mener Asperud. Og i år er ingeniører innen helse blant dem som bør prioriteres.

Brynhild Asperud, leder for tariffutvalget NITO Spekter. Foto: NITO

- Man krever moderasjon av oss i vanskelige tider, men får vi tilsvarende lønnsøkning når det går bra? spør Asperud.

NITO-president Trond Markussen mener at tiden er overmoden for et lønnsløft for bioingeniørene.

- Alle vet at vi er avhengige av faglig dyktige og nok ansatte i helsesektoren. Likevel er lønna for lav, sett opp mot utdanningens lengde og etterspørselen etter fagfolk. Pandemien har gjort at mange har fått øynene opp for hvor viktige hver og en som jobber i helsevesenet er. Bioingeniørene har en nøkkelrolle i kampen mot korona. Nå må de få den anerkjennelsen de fortjener i form av høyere lønn, og ikke bare ros og klapp på skuldra, sier han ifølge nito.no.

Starter i slutten av august

NITO lager hvert år en lønnsstatistikk basert på svar fra medlemmene. For bioingeniører var den gjennomsnittlige lønnsøkningen i 2020-statistikken på godt over fire prosent, sammenlignet med fjoråret. Men det tallene ikke forteller noe om, er at det har vært mer enn tolv måneder mellom lønnsopprykkene for mange bioingeniører. Det gjør at lønnsøkningen ser større ut enn den «egentlig» er.

Forhandlingene som avgjør bioingeniørenes lønnsutvikling starter 25. august. Da møtes Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) og arbeidsgiverforeningen Spekter til innledende forhandlinger. Kort tid etter er det forhandlinger på bioingeniørarbeidsplasser i Spekter overenskomstområde 9, som Fürst og Unilabs. De lokale forhandlingene i helseforetakene (overenskomstområde 10) blir trolig gjennomført i løpet av september.

Vil følge opp fjorårets forhandlinger

Fjorårets lønnsoppgjør endte hos Riksmekleren for tre helseforetak. For Oslo universitetssykehus og Helse Bergen ble det inngått en avtale om at de lokale partene skulle ha en gjennomgang av lønnspolitikken. Setningen «det kan gis lønnstillegg mellom oppgjør» skal også inn igjen i A-delen av overenskomsten.

- Vi kommer til å følge ekstra godt med på disse to foretakene og at resultatet av fjorårets mekling blir fulgt opp, sier Asperud.

Les også:

Tiden har kommet for å kjempe for oss!

Dere står høyt på NITOs dagsorden!

Slik gikk det i fjor:

Lønnsoppgjøret 2019: Var streikeklar, oppnådde fremgang på viktige områder

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO