Nå er influensaen her!

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Nå er influensaen her!

Nivået av influensaliknende sykdom passerte ved årsskiftet terskelen for utbrudd.

Publisert

Endret

Basert på erfaringer fra tidligere år, tilsier det at utbruddstoppen vil bli nådd i februar/mars.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det influensa A(H3N2) og B-Victoria som så langt ser ut til å dominere denne sesongen. Eldre er mest utsatt for denne influensa A-varianten, mens små barn trolig vil være spesielt utsatt for begge influensavirusene.

Det er for tidlig å si noe sikkert om effekten av årets influensavaksine, men det er ventet at den ikke vil beskytte optimalt. Så langt er det distribuert over én million doser influensavaksine. De siste årene har det vært en sterk økning i vaksinasjonsdekningen, ikke minst blant personell i spesialisthelsetjenesten.

Selv om årets utbrudd er i gang, er det ikke for sent å vaksinere seg. Folkehelseinstituttet oppfordrer ansatte i helsetjenesten og uvaksinerte i risikogruppene til å ta vaksinen så raskt som mulig.

Les også

Vaksinasjonsdekningen stiger: Nå tar én av tre blant helsepersonell influensavaksine

Stikkord:

Influensa