Haukeland vil teste alle luftveisprøver for nytt koronavirus

Bioingeniør og seksjonsleder Randi Monsen Nygaard ved Haukeland universitetssjukehus. Bildet er tatt for noen uker siden og viser ikke arbeid med koronaprøver. Arkivfoto: Kristin Risa

Aktuelt

Haukeland vil teste alle luftveisprøver for nytt koronavirus

Sykehuset skal inkludere SARS-CoV-2 i den såkalte «luftveispakken», forteller Randi Monsen Nygaard.

Publisert

Endret

Hun er bioingeniør og seksjonsleder på molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling, ved Haukeland universitetssjukehus. Å innføre nytt koronavirus i «pakken» med tester som kjøres ved luftveisdiagnostikk, vil ikke ha noen konsekvenser for materiell som det kan bli mangel på, opplyser Nygaard.

- De reagensene det vil ha konsekvenser for, er det ikke mangel på. Og blir det for omfattende når vi inkluderer SARS-CoV-2, kan vi eventuelt fjerne rhinovirus (forkjølelse, red.anm.) fra luftveispakken, sier Nygaard.

Knapphet på forbruksmateriell

Per 5. mars er laboratoriet ajour med koronaanalysene og frykter ikke noen umiddelbar mangel på nødvendig materiell. Men Nygaard forteller at det er gjort grep for å forlenge perioden laboratoriet kan analysere uten å få nye forsyninger.

Konkret er problemet nå, ifølge Nygaard, knapphet på forbruksmateriell fra en bestemt leverandør, materiell som brukes når laboratoriet ekstraherer RNA.

- De produserer, men etterspørselen er svært stor, sier Nygaard.

Hun forteller at sykehuset har gjort flere tiltak for å benytte utstyr effektivt og gi rom for koronaprøvene.

Disse tiltakene er gjort:

  • Laboratoriet kjører bare fulle oppsett – 96 brønner
  • Noen analyser er flyttet over på andre plattformer.
  • Det gjøres ikke lenger PCR for å påvise vankomycinresistente enterokokker (VRE), kun dyrking.
  • Fæcesdiagnostikk går ikke like raskt som før, fordi det bare kjøres fulle oppsett.
  • Haukelands avdeling for medisinsk genetikk har en annen ekstraksjonsplattform enn molekylærbiologisk seksjon. Bioingeniørene som jobber med koronaanalyser skal få opplæring slik at de også kan bruke dette utstyret.

- Sparer og tenker langsiktig

- Vi har ikke kuttet ut analyser, konsekvensene er primært at det blir noe forlenget svartid, sier Nygaard.

Hun forteller at Haukeland også har valgt å slå sammen neseprøven og halsprøven, i de tilfellene begge typer prøver er tatt av mistenkte koronapasienter. Det innebærer også en ressursbesparelse.

- Vi har ikke akutt mangel på noe, men vi sparer og tenker langsiktig, sier Nygaard.

Hun forteller at laboratoriene som analyserer koronaprøver har videomøter hvor de og Folkehelseinstituttet kan diskutere og utveksle erfaringer. Haukeland har orientert om at de vil ta inn koronatesten i luftveispakken.

Nygaard forteller at Haukeland er ett av sykehusene som bruker en såkalt in-house PCR. Hun mener det er en styrke at ikke alle bruker kommersielle kit i en slik utbruddssituasjon. Det gjør at de er mindre bundet til én leverandør.

Les mer:

Nytt koronavirus (SARS-Cov-2): Følg utviklingen (jevnlige oppdateringer)

Klar for det nye coronaviruset (14.02.2020)

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, Mikrobiologi, PCR, SARS-CoV-2