Så langt god kontroll på St. Olavs hospital

Foto: St. Olavs hospital

Aktuelt

Så langt god kontroll på St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har fått inn tilbud fra over tusen helseutdannede som ønsker å bidra under koronapandemien. 

Publisert

Endret

- Det er mest pleiepersonell blant dem som har meldt seg, men også noen bioingeniører. Per i dag har vi situasjonen under kontroll og trenger derfor ikke kalle inn ekstra mannskap, forteller Gilda Opland, klinikksjef ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs hospital.

Hun forteller at av de 550 ansatte ved klinikken, er 30 hjemme med forkjølelsessymptomer, mens tre er i karantene (25.03).

- Kan pensjonerte bioingeniører få tilbud om å jobbe?

- Nei det er ikke aktuelt nå. De tilhører en risikogruppe og vi ønsker ikke å utsette dem for eventuell smitte. Men klinikken har allerede engasjert en del studenter. De er blitt satt til helt konkrete oppgaver som for eksempel å registrere koronaprøver, forteller klinikksjefen.

Fulldøgnsdrift på mikrobiologen

For selv om situasjonen fremdeles er under kontroll på sykehuset, har bioingeniørene ved mikrobiologisk avdeling hendene fulle.

Laboratorieklinikken følger generelle rutiner for prøvetaking, men er i dialog med Seksjon for smittevern for en gjennomgang av rutinene, forteller klinikksjef Gilda Opland. Foto: St. Olavs hospital

- Mange av bioingeniørene behersker metodene som benyttes til koronatesting – og de analyserer 24 timer i døgnet – i tre skift. Det er bestilt nytt utstyr for å øke kapasiteten, men det er ikke i hus ennå, sier Opland, som selv er bioingeniør og tidligere leder for mikrobiologen.

- Mange mikrobiologiske laboratorier melder om mangel på reagenser og tester? Hvordan er situasjonen hos dere?

- Så langt har vi reagenser, men vi er avhengig av å få nye leveranser innen rimelig tid. Avdelingen jobber nå med flere tiltak for å sikre produksjonen.

Stille før stormen?

Opland forteller at resten av laboratoriene på St. Olavs foreløpig ikke har hatt økt aktivitet. Elektiv behandling er utsatt og det er fremdeles ikke mange koronasmittede innlagt.

Også blodbanken fungerer som normalt. Noen blodgivere har latt være å komme til avtalt tid, men det oppveies av at minst like mange har meldt seg for å bidra akkurat nå, sier hun.

Beskyttelse av bioingeniørene

- Hva gjøres for å beskytte bioingeniørene mot smitte?

- Vi har blant annet delt dem inn i arbeidsteam og fordelt arbeidet på dag og kveld slik at færrest mulig er på jobb samtidig. De som har muligheten til å bruke hjemmekontor gjør det, forklarer klinikksjefen.

Bioingeniøren.no publiserte nylig et debattinnlegg fra en bioingeniør som etterlyser fysisk smitteverntiltak for prøvetakere på poliklinikkene. De har tett kontakt med mange mennesker hver dag.

- Hvordan løser dere det på St. Olavs?

- Vi følger de generelle rutinene for prøvetaking, men vi er nå i dialog med Seksjon for smittevern for en gjennomgang av rutinene.

Opland berømmer de ansatte ved laboratoriesenteret. De har vist iver, omsorg og arbeidsvilje, sier hun.

- Sånn sett er jeg optimistisk. Så langt har vi god kontroll. Logistikken fungerer. Jeg håper det fortsetter sånn framover.

Les også:

Utrygt å være prøvetaker med mange uoppdagede koronasmittede?

Nytt koronavirus. Følg utviklingen

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, St. Olavs Hospital