Utrygt å være prøvetaker med mange uoppdagede koronasmittede?

Bioingeniør ved Kolding hospital i Danmark har beskyttet seg. Foto privat, gjengitt med tillatelse fra det danske tidsskriftet dbio.

Debatt

Utrygt å være prøvetaker med mange uoppdagede koronasmittede?

Gjøres det nok for å beskytte de bioingeniørene som har massiv pasientkontakt hver dag på prøvetakingspoliklinikkene?

Publisert

Endret

Av BENTE NYGAARD, bioingeniør med mastergrad i helsefremmende arbeid, laboratoriekonsulent i Noklus og blodprøvetaker

Hver eneste dag sitter det bioingeniører og tar blodprøver av mange polikliniske pasienter ved landets sykehus. Som alle vet er denne kontakten helt nær og det er i oppgavens natur at vi ikke kan holde trygg avstand til pasienten når det gjelder smitte.

Hvilke tiltak gjøres for å beskytte bioingeniøren mot smitte med SARS-CoV-2? Det hadde vært interessant - og ikke minst nyttig - med en kartlegging av hva de ulike sykehusene gjør.

Folkehelseinstituttets retningslinje (1) om basale smittevernrutiner er en god veileder, men den blir etter min mening veldig generell og pleierettet. Finnes det en retningslinje som er mer spesifisert mot prøvetakingspoliklinikker?

Her er tiltakene som gjelder ved min arbeidsplass:

  • Alle pasienter som har luftveisymptomer skal bruke munnbind
  • Staseslanger byttes hyppig
  • Særskilte sårbare grupper venter i god avstand fra andre pasienter
  • Blodprøvestolens armlener og dørhåndtakene skal rengjøres mellom hver pasient
  • Det er håndsprit til pasientene på venteværelset
  • Stolene på venterommet står med minimum 1m avstand fra hverandre

Dette er nok alle enige i, men hva med:

  • Munnbind for bioingeniøren?
  • Hansker?
  • Fysisk sperre mellom pasient og blodprøvetaker?
Prøvetakingsstasjonen sett fra bioingeniørenes side av pleksiplaten. Foto: Privat, gjengitt med tillatelse fra det danske tidsskriftet dbio.

Det allerede innført fysiske sperrer i mange dagligvarebutikker. Bioanalytikerne på Kolding Sykehus i Danmark har på samme måte installert en pleksiglassplate mellom pasient og prøvetaker når de tar blodprøver. På den måten minimerer de risikoen for smittespredning av Covid-19 (2).

Med litt kreativitet kunne blodprøvetakingssituasjonen også i Norge blitt tryggere med et fysisk vern.

Hvis det ikke finnes retningslinjer synes jeg at vi som fagmiljø bør bli enige om hvordan vi kan sikre oss mot smitte på prøvepoliklinikkene. Også vi skal kunne føle oss trygge, og selv i disse tider gjelder Arbeidsmiljøloven.

Formålet med den er blant annet å «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» (3).

Stikkord:

Blodprøvetaking, Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, Smittevern