Lønnsoppgjøret 2019: - Vi står ved et veiskille!

I år skal det kun forhandles om kroner og øre i lønnsoppgjøret. Illustrasjonsfoto: iStockphoto / Marquardt_Photography

I år skal det kun forhandles om kroner og øre i lønnsoppgjøret. Illustrasjonsfoto: iStockphoto / Marquardt_Photography

Aktuelt

Lønnsoppgjøret 2019: - Vi står ved et veiskille!

Årets oppgjør blir avgjørende for om forhandlingsmodellen er liv laga, mener Brynhild Asperud.

Publisert

Endret

Hun er leder for tariffutvalget NITO Spekter og har nylig forberedt oppgjøret i helseforetakene, sammen med tillitsvalgte fra hele landet, på NITOs sentrale tariffkonferanse. Tirsdag 2. april braker det løs, da møtes SAN, som NITO forhandler gjennom, og arbeidsgiverne i Spekter for å avtale frister og premisser for årets forhandlinger.

Så skal det forhandles lokalt i hvert helseforetak. I år er det mellomoppgjør, det betyr at det kun er størrelsen og innretningen på lønnstilleggene som er tema.

- Uakseptable forskjeller

Etter fjorårets oppgjør var mange skuffet, særlig når de sammenlignet seg med sykepleierne og andre forbund som forhandler lønn sentralt. I år forventer Asperud endringer.

- Vi har store utfordringer. Resultatet av årets oppgjør vil være avgjørende for om forhandlingsmodellen for bioingeniører i NITO er liv laga, sier hun.

Etter fjorårets lønnsoppgjør, der Delta og Fagforbundet oppnådde samme resultater som Norsk sykepleierforbund, ser man tilfeller hvor bioingeniører kan bytte forbund og gå betydelig opp i lønn. Som tidligere omtalt i Bioingeniøren, er problemet svært tydelig ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Vi kan ikke akseptere store lønnsforskjeller basert på fagforeningstilknytning. Vi godtar ikke slik diskriminering, og må ta grep hvis det ikke skjer endringer, sier Asperud.

- Hvilke endringer mener du må til?

- I år må det være reelle forhandlinger, vi vil ikke bli møtt med frontfaget som en fasit. Og vi må se at vi tar innpå grupper som vi er blitt liggende etter, sier hun.

Møte mellom partene på UNN

I et debattinnlegg i desemberutgaven av Bioingeniøren pekte overbioingeniør Merete Liset på store lønnsforskjeller mellom bioingeniører på UNN, avhengig av fagforeningstilknytningen deres.

I februar ble det avholdt et møte på sykehuset. Den lokale bedriftsgruppa og helseforetaket var representert, i tillegg var representanter for SAN, NITO sentralt og Spekter sentralt med. Tema var bioingeniørlønna i foretaket.

- Arbeidsgiver er enig i at det er en utfordring at forskjellene er så store, sier Asperud.

Det videre arbeidet vil handle om å finne årsaken til skjevheten som har oppstått og hva som kan gjøres for å tette lønnsgapet.

Årets lønnsoppgjør markerer et veiskille, mener Brynhild Asperud. Foto: NITO
Årets lønnsoppgjør markerer et veiskille, mener Brynhild Asperud. Foto: NITO

Ny lønnsstatistikk

NITO publiserte nylig den årlige lønnsstatistikken, hvor medlemmene selv har rapportert inn lønnen sin. Snittlønn for en bioingeniør innenfor området Spekter helse var ifølge statistikken kr. 509 449,- i 2018.
Det tilsvarer en månedslønn på 42 450 kroner, som er litt mer enn den gjennomsnittlige bioingeniørlønna Statistisk sentralbyrå opererer med.

Ifølge Asperud var det 72% oppslutning om lønnsundersøkelsen fra NITO. Det er godt nok til at undersøkelsen er representativ, men hun oppfordrer til at enda flere rapporterer inn lønnen sin neste år og bidrar til et best mulig datagrunnlag foran forhandlingene.

Les også

SSB-tall: Reallønnsnedgang for bioingeniører i fjor

Stikkord:

Lønn, NITO