Brudd i lønnsforhandlingene, oppgjøret går til mekling

Bioingeniør-oppgjøret går til mekling i tre helseforetak. Illustrasjon: Tomas Moss / Ketill Berger.

Aktuelt

Brudd i lønnsforhandlingene, oppgjøret går til mekling

Det er ikke enighet mellom NITO og arbeidsgiver ved Oslo universitetssykehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal.

Publisert

Endret

Nå skal Riksmekleren forsøke å hjelpe partene frem til en løsning. Sannsynligvis blir det ikke mekling før på sensommeren. Hvis meklingen ikke fører frem, kan det bli streik.

For stor avstand i fem foretak

I til sammen fem av helseforetakene var avstanden for stor mellom NITO og arbeidsgiver i årets lokale forhandlinger. 12. juni møttes derfor SAN - sammenslutningen som NITO forhandler gjennom - og arbeidsgiverforeningen Spekter til såkalte fase 3-forhandlinger. Der ble det oppnådd enighet for Universitetssykehuset Nord-Norge og Sykehuset Østfold. Men etter nærmere 15 timer med forhandlinger ble det brudd i oppgjøret ved de tre andre foretakene.

Dette er første gang oppgjøret for bioingeniørene og andre NITO-medlemmer i helseforetakene går til mekling.

Uakseptable lønnsforskjeller

Brynhild Asperud, leder for NITOs tariffutvalg for Spekter-området, konstaterer at det var et nødvendig skritt å ta i år.

- Før oppgjøret sa vi at vi har nådd et veiskille. Det står vi ved, sier Asperud til Bioingeniøren.

Lønnsmodellen for NITO-medlemmer i helseforetakene er basert på lokale forhandlinger og vurdering av lønn ved endringer i stilling og kompetanse. Men Asperud mener at arbeidsgiverne bruker modellen feil.

- Gapet er fortsatt for stort mellom våre medlemmer og de som får sin lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger. Vi kan ikke akseptere store lønnsforskjeller som følge av ulik fagforeningstilknytning og at arbeidsgiverne ikke følger sin egen lønnsmodell, sier hun til nito.no.

Må vente med resultatene

Helseforetak med sykehusdrift utgjør et eget forhandlingsområde i Spekter. Bruddet i forhandlingene for Oslo universitetssykehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal betyr at området ikke kan lukkes. Forhandlingsresultatene fra foretakene som er blitt enige kan derfor ikke offentliggjøres eller iverksettes før hele området er i havn.

Les også:

Lønnsoppgjøret 2019: - Vi står ved et veiskille

Stikkord:

Lønn, NITO