Ny HPV-tidsplan i Helse Sør-Øst

HPV og cytologi

Cervixcytologi og HPV-testing (til venstre) i livmorhalskreftscreeningen skal samles ved OUS, Ahus og Sykehuset Østfold. Illustrasjonsfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Aktuelt

Ny HPV-tidsplan i Helse Sør-Øst

Sentraliseringen til tre laboratorier vil skje gradvis og over lengre tid enn det først ble sagt.

Publisert

Endret

I forbindelse med overgangen fra cytologi til HPV-test som primærscreening i livmorhalsprogrammet (for kvinner i alderen 34 - 69 år), skal Helse Sør-Øst samle all HPV-testing og cervixcytologi ved tre laboratorier. Opprinnelig skulle dette skje innen januar 2019.

Men ifølge Sykehuset Østfolds nettsider skal sentraliseringen nå i stedet skje gradvis over en periode på tre år og være på plass innen 2022. Ti laboratorier i Helse Sør-Øst – åtte offentlige og to private - har ivaretatt HPV-testing og cervixcytologi. Nå skal oppgavene samles ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

Ifølge Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, er det flere årsaker til at tidsplanen er endret:

  • Helsedirektoratet har utvidet innføringsperioden for HPV-test til 2022.
  • Det er et krav at innføringen skal skje randomisert i samarbeid med Kreftregisteret.
  • Man må få på plass IKT-løsninger som gir tilgang til screeninghistorikk.

- Derfor har Helse Sør-Øst bedt laboratoriene i helseforetakene opprettholde sitt eksisterende testtilbud, sier Frich til Bioingeniøren.

En rapport om hvordan det videre arbeidet med innføring av HPV-test og sentralisering til tre laboratorier skal foregå, forventes å være ferdig i juni i år.

Sentralisering har også vært et tema i Helse Nord. Der ble det nylig bestemt av det skal være HPV-screening og cervixcytologi både ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Denne ordningen skal imidlertid vurderes på nytt i 2020, skriver avisa Nordlys.

Stikkord:

Cytologi, Helse Sør-Øst, HPV, Patologi