Nå behandles Mahad-saken på nytt

Mahad Mahamud sammen med Mette Sannes, som var hans nærmeste leder på infeksjonsmedisinsk laboratorium på Ullevål. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Mahad Mahamud sammen med Mette Sannes, som var hans nærmeste leder på infeksjonsmedisinsk laboratorium på Ullevål. Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Nå behandles Mahad-saken på nytt

Borgarting lagmannsrett skal avgjøre om bioingeniøren får tilbake statsborgerskapet.

Publisert

Endret

Mahad Mahamud ble i fjor fratatt sitt norske statsborgerskap. Oslo tingrett kom til at "det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet." Saken fikk meget stor oppmerksomhet.

Fra 15. til 19. oktober i år gikk Mahamuds ankesak for lagmannsretten. Retten må ta stilling til nye bevis og vitnemål, skriver Klassekampen og TV2. Dommen i saken er ventet innen fire uker, ifølge TV2.

Mahamud kom til Norge som asylsøker for cirka 18 år siden. Han fortalte da at han var 14 år gammel og kom fra Somalia. Han fikk oppholdstillatelse. Etter hvert ble han norsk statsborger, tok bioingeniørutdannelse og fikk jobb på infeksjonsmedisinsk laboratorium på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Men norske utlendingsmyndigheter mener de kan bevise at han løy, og egentlig kommer fra Somalias naboland Djibouti.

Da statsborgerskapet ble tilbakekalt, mistet Mahamud jobben på Ullevål.

Les mer om bakgrunnen for saken her:

Skal kjempe i retten for statsborgerskap og bioingeniørjobb (2017)