Skal kjempe i retten for statsborgerskap og bioingeniørjobb

Mahad Mahamud og Mette Sannes

Mette Sannes er Mahad Mahamuds nærmeste leder, og har vært en støtte i en vanskelig tid. – Hun har vært som en mor, sier han.

Aktuelt

Skal kjempe i retten for statsborgerskap og bioingeniørjobb

Mahad Abib Mahamud har nå mistet både jobb og statsborgerskap. Men han får støtte fra kollegene og sjefen på infeksjonsmedisinsk laboratorium på Ullevål.

Publisert

Endret

20. januar var det slutt. Mahamud fikk ikke lenger lov til å jobbe i Norge, fordi statsborgerskapet hans er inndratt.

- Vi er veldig fornøyd med Mahad. Han har gjort en kjempeinnsats, og vi ville fortsette å ha ham her. Men jussen sier at det har vi ikke lov til, sier Mette Sannes.

Hun er leder for laboratoriet ved infeksjonsmedisinsk avdeling. Her ligger også isolatposten, som kan ta imot pasienter med de mest alvorlige og smittefarlige sykdommene vi kjenner til. Når alarmen går, slik den gjorde da en norsk lege ble smittet med ebolavirus i 2014, er det bioingeniører som Mahamud som klargjør P4-laboratoriet for arbeid med prøver fra høysmittepasienter.

Nå som Mahamud ikke lenger får jobbe, har Sannes mistet én av fem ansatte som er opplært til å sette i stand laboratoriet for en høysmittesituasjon.

  • Mahad Abib Mahamud (30) kom til Norge som mindreårig asylsøker for 17 år siden. Han fikk opphold, og etter hvert norsk statsborgerskap.
  • I 2015 fattet Utlendingsdirektoratet (UDI) vedtak om tilbakekall av statsborgerskapet hans, fordi de mener han har snakket usant om sin bakgrunn. Vedtaket ble opprettholdt av Utlendingsnemnda året etter.
  • UDI mener de kan bevise at Mahamud ikke kommer fra det krigsherjede Somalia, men fra nabolandet Djibouti.
  • Mahamud mener på sin side at han kan bevise at han er fra Somalia. 21. februar møtes partene i en rettssak som vil vekke stor medieinteresse.
  • Mahamuds kamp for å beholde statsborgerskapet har fått massiv oppmerksomhet de siste ukene.

Kilder: udi.no, vg.no, tv2.no

Skulle gjerne fortsatt

Det har gått noen dager siden Mahamuds arbeidstillatelse utløp. Sammen med Bioingeniøren er han tilbake på arbeidsplassen som kan bli hans igjen hvis han vinner frem i retten. Taxisjåføren som kjørte oss til Ullevål ønsket lykke til med saken da vi gikk ut av bilen. Mahamud må være landets mest omtalte bioingeniør nå. Men som han selv understreker – skulle han først bli kjent, hadde han ønsket at det ikke hadde skjedd på denne måten.

I sykehusgangene hilser kolleger, klemmer, slår av en prat. Mahamud mener han er blitt godt ivaretatt i den situasjonen han står oppe i, både av arbeidsgiver og av NITO.

Men han synes det er galt at staten kan ta fra ham jobb og rettigheter før saken har vært behandlet i retten.

Det plager ham at han ikke kan bidra på jobben lenger.

- Jeg vet at kollegene mine kunne trengt meg. Nå blir det mer å gjøre for dem.

Glad for støtte

For Mahamud står hele tilværelsen han har bygd opp i Norge gjennom 17 år nå på spill. Det rammer ham hardt. Men all støtten han har opplevd fra mange hold hjelper ham med å takle situasjonen, forteller han.

Flere enn 39 000 har signert et opprop om å la ham beholde statsborgerskapet og det har vært arrangert fakkeltog.

- Jeg er heldig som får slik støtte og er takknemlig for det, sier han.

Men han får også mindre hyggelige meldinger. Han overser dem, sier han. Slikt vil han ikke bruke krefter på.

Han mener at saker som hans bidrar til å skape utrygghet blant innvandrere.

- Vil vi ha et samfunn hvor folk spør seg: Er det min tur neste gang?

Mahamud håper nå at det skal bli flertall på Stortinget for å flytte makten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen til domstolene. Han mener dagens system ikke ivaretar rettssikkerheten.

Stikkord:

Arbeidsliv