Mahad Mahamud tapte ankesaken om norsk statsborgerskap

Aktuelt

Mahad Mahamud tapte ankesaken om norsk statsborgerskap

Lagmannsretten opprettholdt dommen om å frata bioingeniøren Mahad Mahamud statsborgerskapet.

Publisert

Endret

Borgarting lagmannsrett har behandlet anken fra Mahamud, etter at han i fjor mistet sitt norske statsborgerskap. Lagmannsretten kom til samme konklusjon som Oslo tingrett, da den behandlet saken.

Ifølge Aftenposten finner dommerne det bevist at «Mahamud mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn og identitet, herunder sin nasjonalitet, samt at dette har hatt vesentlig betydning for innvilgelsen av norsk statsborgerskap».

Mahamud fortalte at han var 14 år gammel og kom fra Somalia da han kom til Norge i 2000. Retten mener at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti og var mellom 18 og 20 år gammel da han kom til Norge.

Les mer om saken:

Mahad Mahamud tapte ankesaken om norsk statsborgerskap (Aftenposten)

Nå behandles Mahad-saken på nytt (Bioingeniøren)