Fornøyde studenter i tett fagmiljø

Tre bioingeniørstudenter som brenner for faget og synes de blir godt fulgt opp og ivaretatt på utdanningen i Tromsø. Fra venstre: Julie Storjord, Victoria Butzbach og Olga Deryugina. Foto: Regine Forstrønen Torsvik

Tre bioingeniørstudenter som brenner for faget og synes de blir godt fulgt opp og ivaretatt på utdanningen i Tromsø. Fra venstre: Julie Storjord, Victoria Butzbach og Olga Deryugina. Foto: Regine Forstrønen Torsvik

Aktuelt

Fornøyde studenter i tett fagmiljø

Bioingeniørutdanningen i Tromsø fremheves som et eksempel til etterfølgelse av NOKUT.

Publisert

Endret

Siden 2013 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført den årlige undersøkelsen Studiebarometeret. Resultatene viser at norske studenter generelt er lite tilfreds med tilbakemelding og veiledning fra sine undervisere.

Men det finnes lyspunkter, hvis man ser på enkeltutdanninger og studieprogrammer. I et nytt notat fremhever NOKUT tre studieprogrammer som skiller seg positivt ut i Studiebarometeret og kan tjene som inspirasjon for andre. Ett av dem er bioingeniørutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Enige med NOKUT

Victoria Butzbach (23) Olga Deryugina (28) og Julie Storjord (24) er andreårs bioingeniørstudenter og kjenner seg godt igjen i NOKUTs oppsummering av hvordan det står til på utdanningen i Tromsø:

  • Høy grad av tilfredshet med tilbakemeldinger, veiledning og faglige diskusjoner.
  • Høyere omfang av tilbakemelding og veiledning enn andre bachelorprogram i samme helse- og sosialfagkategori.
  • Engasjerte ansatte og motiverte studenter.

Høyere karakterkrav

- De som underviser her brenner for faget og er raske til å svare hvis vi sender dem en e-post med faglige spørsmål, forteller de tre studentene.

Butzbach, Deryugina og Storjord begynte på studiet fordi de virkelig ønsker å bli bioingeniører. Det er cirka 30 studenter på årstrinnet, og de siste årene har det blitt vanskeligere å komme inn.

- Den økte konkurransen fører til at programmet har flere studenter enn før som jobber mye med studiene, har god studieteknikk og er svært motiverte, skriver NOKUT.

Det stemmer med erfaringene til de tre studentene. De opplever at medstudentene er der fordi de har lyst, ikke fordi bioingeniørutdanningen var den de tilfeldigvis kom inn på.

Tett oppfølging av bioingeniørstudenter

Ifølge NOKUT-notatet scorer bioingeniørutdanningen i Tromsø høyt på studenttilfredshet - også sammenlignet med andre bioingeniørutdanninger. Men et stort omfang av tilbakemelding og veiledning – det har alle bioingeniørutdanningene til felles.

De tre Tromsø-studentene er storfornøyd med den tette oppfølgingen, og savner ikke en friere studenthverdag.

- En stor tommel opp for strukturen i studiet. Den fører til at vi blir tvunget til å jobbe med fagene i god tid før eksamen, fastslår de.

Ivrige studenter

NOKUT konkluderer med at utdanningen i Tromsø har godt miljø mellom studentene og de faglige ansatte, at terskelen for at studentene tar kontakt og får svar på spørsmål er lav og at det blir stilt tydelige krav og forventninger om at studentene skal være forberedte og delta aktivt i læringsaktivitetene.

Studiekoordinator Kirsti Hokland er glad for den positive omtalen av utdanningen i Tromsø. Hun har inntrykk av at det er en spesielt god gruppedynamikk hos studentkullet som har besvart undersøkelsen.

- De jobber hardt, og sender oss ofte faglige spørsmål, forteller hun.

Notatet fra NOKUT kan leses på www.nokut.no.

Les også:

954 har bioingeniør øverst på lista over studievalg

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Universitetet i Tromsø