954 har bioingeniør øverst på lista over studievalg

Søkertallene til bioingeniørutdanning økte også i år. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

954 har bioingeniør øverst på lista over studievalg

Det er fem prosent flere enn i fjor.

Publisert

Endret

Antall førstevalgsøkere til bioingeniørutdanning har økt hvert år siden 2012. Ifølge tall fra Samordna opptak er det i år 954 personer som har bioingeniør som førstevalg i opptaket. Det er planlagt til sammen 313 studieplasser ved de sju bioingeniørutdanningene, dermed er det i snitt drøyt tre førstevalgsøkere per plass.

Cirka 27 prosent av førstevalgsøkerne til bioingeniørutdanning er menn. Slik var det også i fjor. Til sammenligning er 16 prosent av førstevalgsøkerne til sykepleie menn og 32 prosent av søkerne til medisin.
Seks av sju bioingeniørutdanninger har uforandret eller høyere søkertall i år enn i fjor, bare NTNU Trondheim har fått færre søkere.

LESER DU PÅ MOBILTELEFON? KLIKK FOR Å ÅPNE TABELLEN.

Søkere til bioingeniørutdanning. Søkertall per 19. april 2018, fjorårstall i parentes.
Utdanningssteder Søkere (førstevalg) Søkere per planlagt studieplass
Universitetet i Agder 106 (106) 3,5 (4,2)
Høgskulen på Vestlandet 150 (147) 2,9 (2,8)
OsloMet – storbyuniversitetet (Høgskolen i Oslo og Akershus) 255 (229) 3,8 (3,4)
NTNU Trondheim 214 (240) 2,9 (3,6)
NTNU Ålesund 73 (58) 2,4 (1,9)
Universitetet i Tromsø 61 (55) 2,5 (2,3)
Høgskolen i Østfold 95 (73) 2,7 (2,1)
Alle 954 (908) 3 (3)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning