Flertall for å kreve at helsepersonell vaksinerer seg

Vaksinering

Det er flertall for obligatorisk vaksinering av helsepersonell blant partienes helsepolitiske talspersoner. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Flertall for å kreve at helsepersonell vaksinerer seg

Helsepolitikere fra de fleste partiene mener vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet skal være obligatorisk for helsepersonell. SV støtter også pålagt influensavaksinasjon.

Publisert

Endret

Bladet Sykepleien har spurt de helsepolitiske talspersonene i Høyre (H), Arbeiderpartiet (Ap), Fremskrittspartiet (Frp), Sosialistisk venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V) om obligatorisk vaksinering av helsepersonell.

Bakgrunnen er meslingutbruddet i Sverige, hvor blant andre nyfødte er blitt eksponert for smitte fra en sykehusansatt som hadde meslinger.

Bortsett fra Venstre, er samtlige partier positive til å gjøre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet obligatoriske for helsepersonell.

Forventer at helsepersonell er vaksinert

Det var Sveinung Stensland (H) som først tok til orde for krav om vaksinasjon og at sykehusledere bør kunne kreve å få vite ansattes vaksinasjonsstatus.

- At helsepersonell skal være vaksinert er noe jeg forventer, på lik linje med at de vasker hender. Stoler man ikke på vaksinasjonsprogrammet, som er bærebjelken i det norske helsevesenet, må man vurdere om man kan ta en jobb i helsetjenesten, sier Stensland, ifølge Sykepleien og Aftenposten.

Politikerne er mer skeptiske til tvungen influensavaksinasjon. Men SV går inn for at vaksinen bør være obligatorisk.

Pålagt vaksinering i Finland

Finland innfører nå et pålegg om at helsepersonell som jobber med spesielt utsatte pasienter skal være vaksinert mot meslinger, vannkopper, kikhoste og influensa. Som spesielt utsatte regnes barn under ett år, eldre over 65 år, hjerte- og lungesyke som må medisineres, mennesker med diabetes, kroniske lever- og nyresykdommer og sykdommer som gir nedsatt immunforsvar.

Stikkord:

Influensa, Vaksine