Bioingeniørutdanningen i Bergen fikk pris på én million kroner

Fra tildelingen av utdanningskvalitetsprisen for 2018, som gikk til bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet og prosjektet ePraksis. De tre prisvinnerne står i midten. Fra venstre: Harald Nybølet, direktør for Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning), førsteamanuensis Elisabeth Ersvær (prosjektleder for ePraksis), førsteamanuensis Gry Sjøholt (prosjektleder for ePraksis), utdanningsleder Anita Ryningen og Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning. Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa.no

Aktuelt

Bioingeniørutdanningen i Bergen fikk pris på én million kroner

- Vi ble så glade at vi nesten var på gråten. Vi er takknemlige og ydmyke over å ha fått prisen, sier førsteamanuensis Elisabeth Ersvær.

Publisert

Endret

På Universitets- og høgskolerådets konferanse onsdag 21. november ble representantene for bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) kalt opp på scenen. De er vinnerne av utdanningskvalitetsprisen for 2018. Bioingeniørutdanningen får prisen for å ha utviklet nettportalen ePraksis.no.

Ros fra statsråden

- Høgskulen på Vestlandet bruker digitale hjelpemidler på en spennende måte til å forberede studentene på praksis. Dessuten er det veldig bra at studentene selv har vært med på å utvikle portalen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun overrakte prisen.

Studentene har blant annet lagd videoinnhold. Dette studentprosjektet ga også opphav til en fagartikkel, som ble publisert i Bioingeniøren i 2017.

ePraksis.no er blitt utviklet over flere år. Høgskolen beskriver innholdet i portalen slik:

  • Korte informative YouTube-videoer om prinsipper, verktøy, instrumenter og programmer.
  • Digitale kunnskapstester.
  • Case der studentene kan teste kunnskap og læringsutbytte.
  • All nødvendig informasjon om praksisstudiene eksternt på laboratoriene i Helse Vest RHF, samt undervisningen på laboratoriene internt ved HVL.

Portalen ligger åpent tilgjengelig for alle som ønsker å bruke innholdet.

Fornøyde studenter

Ersvær opplever at portalen utgjør en stor og positiv endring. Når studentene har sett filmer og tatt kunnskapstester før laboratorieøvelsene, har de et bedre utgangspunkt.

- Det blir mer tid til praktisk arbeid og individuell veiledning, forteller Ersvær.

Målet er at skolen skal være et sted for aktiv læring; gruppearbeid, veiledning, diskusjon og praktisk labarbeid.

Studentene er også fornøyde. Ifølge Ersvær er det nærmest et unisont ja til e-læring.

- Vi har hatt spørreundersøkelser. Studentene sier de føler seg mer forberedt etter å ha sett filmene. De mener at læringsutbyttet deres øker, sier hun.

- Prisen er på én million kroner. Hva skal dere bruke alle pengene til?

- Vi har så mange ideer, vi må ha et møte om det. Men én ting er sikkert, og det er at vi skal oppgradere ePraksis.no, sier Ersvær.

Les mer om prisen og prosjektet ePraksis hos Høgskulen på Vestlandet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

Utdanningskvalitetsprisen 2018 til bioingeniørutdanninga ved HVL

Millionpris til Høgskulen på Vestlandet

ePraksis.no

Stikkord:

Utdanning