Her får studentene lære av de beste

Sykepleierstudenter trener på blodprøvetaking

Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo følger med på «elevene» sine – sykepleierstudentene Maren Dalen (i senga), Kjetil Kvaal og Marianne Christiansen. (Foto: Bjørnar Leknes, Nord universitet)

Aktuelt

Her får studentene lære av de beste

I Levanger underviser Noklus fremtidige sykepleiere i blodprøvetaking.

Publisert

Endret

Det er bioingeniørene Randi Rekkebo og Anne Bakken Smiseth fra Noklus Nord-Trøndelag som sørger for at 130 førsteårsstudenter får oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om blodprøver. Nylig var det ferdighetstrening for hele kullet, før de skal ut i praksis på sykehjem.

Utdanningen er Noklus-deltaker

Nord universitet, ved sykepleierutdanningen i Levanger, er ifølge egne nettsider den eneste sykepleierutdanningen i landet som har en slik avtale med Noklus. Studentene får tilgang på Noklus eget e-læringsprogram, laboratorieprosedyrer og praktisk opplæring med organisasjonens laboratoriekonsulenter.

Seniorkonsulent Lars Ove Reinaas ved sykepleierutdanningen sier at studentene på årets kull er tydelig bedre rustet for blodprøvetaking – etter å ha tatt e-læringskurset fra Noklus – enn fjorårets studenter var.

Bioingeniør Randi Rekkebo, Noklus
Sammen med en kollega fra Noklus Nord-Trøndelag har Randi Rekkebo hatt 130 sykepleierstudenter på opplæring i blodprøvetaking. (Foto: Bjørnar Leknes, Nord universitet)

Kunnskap om blodprøvetaking er ferskvare

Etter to intense dager med trening på både kapillær og venøs prøvetaking, er Randi Rekkebo fornøyd. E-læringskurset sørget for at studentene hadde den grunnleggende teorien på plass da de kom til ferdighetstreningen. Hun har fått positive tilbakemeldinger fra studentene, som var fornøyde med å få denne opplæringen rett før de skal ut i praksis.

Studentene håper dessuten at de kan få prøvd seg litt mer ute på praksisstedene, når de kan vise til at de nylig har vært på opplæring i blodprøvetaking med Noklus.

Universitetet fremhever at samarbeidet med Noklus sikrer studentene oppdatert og kvalitetssikret opplæring.

- Kunnskap om blodprøvetaking er ferskvare. Rekkefølgen på rør, anbefalinger om hanskebruk og desinfeksjon – dette endres når det kommer ny forskning på området, understreker Rekkebo.

BFI-leder: Dette er bra!

Rita von der Fehr, leder av BFIs fagstyre, synes det er en god idé å trekke Noklus inn i undervisningen.

- Mange sykepleierstudenter kommer ut i en arbeidshverdag hvor prøvetaking blir en viktig oppgave, til tross for at det ikke ligger i utdanningen deres, påpeker hun.

Styrket kompetanse innen prøvetaking kan gi færre preanalytiske feil og situasjoner hvor pasienter blir stukket flere ganger.

Under: Sykepleierstudenter trener på blodprøvetaking, veiledet av bioingeniører fra Noklus. (Video: Nord universitet)

Sykepleierstudenter trener på blodprøvetaking, veiledet av bioingeniører fra Noklus

Noklus og Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK) ble ved årsskiftet 2016/17 slått sammen til én organisasjon, under navnet Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus).

Les mer om sammenslåingen her!

Stikkord:

Blodprøvetaking, Noklus, Sykepleier, Utdanning