Helsepersonell flest dropper influensavaksine

Vaksine

Ni av ti helsepersonell i Norge tar ikke influensavaksine. Foto: iStockphoto

Aktuelt

Helsepersonell flest dropper influensavaksine

Nærmere 90 prosent vaksinerer seg ikke. Folkehelseinstituttet (FHI) forsøker å overbevise dem ved å vise til forskning.

Publisert

Endret

Influensaen er snart over oss igjen, og helsemyndighetene mener det er alt for dårlig at bare 12 prosent av helsepersonell vaksinerer seg mot sesonginfluensa.

- Alle med pasientkontakt bør ta vaksinen for å beskytte sine pasienter, seg selv og sine nærmeste, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

FHI har publisert en oppdatert oppsummering av kunnskapsgrunnlaget bak denne oppfordringen.

Lege Silje Vormdal i FHI sier til Dagens Medisin at hun tror pandemivaksinasjonen i 2009 skapte frykt for bivirkninger, og at det henger igjen. Men pandemivaksinen og sesongvaksinene er ikke sammenlignbare, forsikrer hun.

Anbefaler vaksinasjon

Beskyttelse av pasientene er én grunn til å vaksinere helsepersonell. En annen er å holde sykefraværet nede blant de ansatte, for i influensasesongen blir det ekstra tøft hvis man plutselig har for få hender på jobb.

Helsepersonell har høyere risiko for å få influensa enn de som ikke jobber innen helse. Men ifølge FHIs kunnskapsoppsummering er infeksjonen ofte mild eller asymptomatisk. Det betyr at helsepersonell som mener de «aldri» får influensa kan gå på jobb og spre smitte uten at de er klar over det.

Oppsummeringen tar også opp argumentet om at ellers friske personer «bør» få influensa i blant, fordi gjennomgått infeksjon gir bredere immunrespons enn vaksinasjon og dermed bedre beskyttelse mot nye virusstammer. Men gjennomgangen endrer ikke konklusjonen om å anbefale vaksine.

Vaksinespørsmålet skaper debatt

Det er frivillig for helsepersonell å vaksinere seg. Og spørsmålet om ja eller nei til vaksine skaper engasjement.

- Ja, influensavaksinasjon er noe vi snakker om på jobb, sier Mona Pedersen Unnerud, leder i BFIs yrkesetiske råd.

Mona Pedersen Unnerud
Mona Pedersen Unnerud

Noen av bioingeniørene vaksinerer seg, andre gjør det ikke. Og det skaper diskusjoner, bekrefter hun.

- Uansett hva man gjør, det er i hvert fall viktig å bidra til å begrense smitte ved å la være å gå på jobb dersom man er syk. Det er også viktig å sørge for god vaksinasjonsdekning i risikogruppene, sier hun.

  • Influensa rammer hvert år cirka ti prosent av Norges befolkning.
  • Cirka 900 dør hvert år i etterkant av influensainfeksjon, i hovedsak eldre.
  • Verdens helseorganisasjon har som mål at 75 prosent av risikogruppene (kronisk syke, gravide og eldre fra 65 år) vaksinerer seg.
  • Vaksinasjonsdekningen i Norge er under 30 prosent i risikogruppene.
  • Blant helsepersonell er det bare om lag 12 prosent som tar vaksinen.

Kilde: Helsedirektoratet

Stikkord:

Influensa