Fortsatt stor prøvemengde, men influensatoppen er passert

Influensatoppen ble nådd rundt jule- og nyttårstider. Nå synker influensaaktiviteten. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Fortsatt stor prøvemengde, men influensatoppen er passert

Influensaaktiviteten går ned i alle landsdeler. Laboratoriene mottar fortsatt mange prøver, men tendensen er avtagende.

Publisert

Endret

Artikkelen er oppdatert med tall fra Folkehelseinstituttets influensarapport for uke 3.

Ferske tall fra Folkehelseinstituttets influensaovervåkning viser at sykdomstoppen ble nådd ved årsskiftet. Antall prøver undersøkt for influensa er imidlertid fortsatt høyt. I løpet av årets tre første uker har laboratoriene analysert nærmere 22 000 influensaprøver. Totalt antall prøver så langt i influensasesongen er cirka 73 000.

Men andelen positive prøver faller. Toppen ble nådd i uke 52, med 27,8 prosent influensapositive. I uke 1 var det 22,2 prosent positive og i uke 2 var det 17,2 prosent. I uken som gikk var det 16,3 prosent, skriver Folkehelseinstituttet i influensarapporten for uke 3.

Intensivbehandlede pasienter

Influensavirus A(H3N2) er det dominerende viruset denne sesongen. Det er kjent for å ramme eldre særlig hardt.

Så langt i sesongen er det meldt om 138 innleggelser i intensivavdeling med laboratoriepåvist influensa hos pasienten, og 88 innleggelser med klinisk mistanke om influensa. Det har vært 17 dødsfall blant intensivpasienter med mistenkt eller påvist influensa.

Lav vaksinedekning blant helsepersonell i fjor

Tidsskriftet Sykepleien skriver at kun 12 prosent av helsepersonell som jobber pasientnært tok influensavaksine vinteren 2015/16. Folkehelseinstituttet har ikke tall for sesongen vi nå er inne i.

Instituttet anbefaler at helsepersonell vaksinerer seg, for å beskytte pasienter mot sykdom og hindre sykefravær blant ansatte i helseinstitusjoner.

- Det er uheldig at ikke flere vaksinerer seg, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland til Sykepleien.

Det er mulig at effekten av årets influensavaksine er lavere enn først antatt. I influensarapport for uke 2 skriver Folkehelseinstituttet at et tidlig estimat var 50 prosent beskyttende effekt, men at det i Sverige rapporteres om effekt på rundt 30 prosent.

Interessert i å lese mer om synspunkter på hvem som bør vaksinere seg og hvorfor? Prøv disse to artiklene fra Tidsskrift for Den norske legeforening:

Influensavaksine - til hvem? (2013)

Helsepersonell bør vaksineres! (2013)

Stikkord:

Influensa, Mikrobiologi