Cervix-screeningen ved Nordlandssykehuset var ikke uforsvarlig

Nordlandssykehuset, Bodø

Det var avvik ved patologienheten i perioden hvor celleprøver ble feiltolket. Det ble påvist av Nordlandssykehusets internrevisjon alt i 2013. Men konklusjonen i Fylkesmannens granskning av saken er at avvikene ikke innebar faglig uforsvarlig virksomhet. Illustrasjonsfoto: Nordlandssykehuset

Aktuelt

Cervix-screeningen ved Nordlandssykehuset var ikke uforsvarlig

Avvikene var ikke så omfattende at kravet til faglig forsvarlighet ble brutt. Det er konklusjonen etter en granskning som har tatt flere år å fullføre.

Publisert

Endret

Våren 2014 ble det kjent at Nordlandssykehuset hadde feiltolket celleprøver gjentatte ganger. Noen av de rammede kvinnene utviklet livmorhalskreft. Fylkesmannen åpnet tilsynssak og politiet startet etterforskning etter at en pasient anmeldte sykehuset.

Konkluderer med at pasientene var uheldige

Mandag 13. februar kom avgjørelsen i tilsynssaken:

«De aktuelle kvinnene har vært uheldige ved at flere unormale celleprøver har vært tolket som normale. Både screeningens lave sensitivitet og, for flertallets vedkommende, type livmorhalskreft (adenokarsinom) kan ha vært medvirkende til dette», står det i Fylkesmannens uttalelse.

Hele konklusjonen er gjengitt nederst i denne artikkelen.

I brevet står det også at celleprøve fra livmorhalsen er «egnet til å finne (forstadier til) plateepitelkreft. Det er ikke vist forebyggende effekt av cervixcytologi på adenokarsinomer».

Les også:

Nordlandssykehusets pressemelding

Saken henlagt

Feiltolkningene av celleprøver skjedde i perioden 2006 – 12. Da saken kom frem i media våren 2014, la sykehuset frem en liste over avvik ved patologienheten. Avvikene var oppdaget og korrigert i løpet av 2013.

Sakkyndigrapporten fra granskningen slår fast at det har vært avvik fra kvalitetsmanualen for masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
Men avvikene var ikke så omfattende at virksomheten ved patologienheten var faglig uforsvarlig, konkluderer Fylkesmannen.

Dermed er punktum trolig satt for celleprøvesaken i Bodø. Politietterforskningen endte nemlig med henleggelse i begynnelsen av desember. I følge Avisa Nordland skjedde det etter at Statens helsetilsyn anbefalte at sykehuset ikke burde ilegges foretaksstraff.

Hovedkonklusjonen i Fylkesmannens granskning. Kilde: Nordlandssykehuset

Les også:

«Systemsvikt som ble oppdaget alt for sent» (Bioingeniøren 4, 2014 s. 11 – 12, pdf)

Stikkord:

Nordlandssykehuset, Patologi