4/14: Har bioingeniører ytringsfrihet?

4/14: Har bioingeniører ytringsfrihet?

Publisert

Endret

Bioingeniøren 4 2014.PDF (3 MB)

Innhold

FAG i praksis: Trombocytter, sensitive celler som redder liv. S. 22 - 27.

FAG Kronikk: Transfunder flere lokalt! S. 28 - 30.

FAG Doktorgrad: Påvisning og genetisk karakterisering av flåttbåren Borrelia. S. 31.

Aktuelt: "Ytringsfrihet bør finde sted" - også i helsevesenet? S. 6 - 8.

Aktuelt: "Systemsvikt som ble oppdaget alt for sent". Feiltolkede celleprøver og mangelfulle prosedyrer ved Nordlandssykehuset. S. 11 - 12.

Transfusjonsmedisin: Genteknologien inntar blodbankene. S. 14 - 16.

Transfusjonsmedisin: Blodgivere med innvandrerbakgrunn søkes. S. 18 - 20.

Debatt: Ensidig artikkel om karaktersprik. S. 32.

Tett på: Marit Steinsund. S. 34 - 35.