Avisa Nordland beklager dekningen av "celleprøvesaken"

Nordlandssykehuset har fått beklagelse fra Avisa Nordland for dekningen av celleprøvesaken. Ill.foto: Nordlandssykehuset.

Aktuelt

Avisa Nordland beklager dekningen av "celleprøvesaken"

Nordlandssykehuset klaget i juni inn Avisa Nordland til Pressens faglige utvalg for flere feil i dekningen av den såkalte «celleprøvesaken». Avisa har nå beklaget og Nordlandssykehuset trekker klagen.

Publisert

Endret

Celleprøvesaken startet våren 2014. Da ble det kjent at Nordlandssykehuset hadde feiltolket celleprøver og at noen av de rammede kvinnene hadde utviklet livmorhalskreft.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak og politiet startet etterforskning etter at en pasient anmeldte sykehuset. I februar i år kom Fylkesmannens konklusjon, nemlig at avvikene ikke innebar faglig uforsvarlig virksomhet.

Ikke unikt for Nordlandssykehuset

Avisa Nordland har dekket saken bredt, og i juni klaget Nordlandssykehuset avisa inn for Pressens faglige utvalg for flere feil i dekningen. Avisa har nå beklaget og fredag 6. juli ble beklagelsen trykket i avisa. I den står det blant annet at:

«Metoden som brukes i Norge i dag er så lite sensitiv at den kun fanger opp disse celleforandringene i halvparten av tilfellene. Dette er ikke unikt for Nordlandssykehuset, men gjelder alle sykehus. … I de fire siste artiklene i «Celleprøvesaken» … kommer ikke dette godt nok fram. Dermed kan nye lesere sitte igjen med et inntrykk av at feil skjer oftere ved Nordlandssykehuset enn andre sykehus

Beklagelsen avsluttes med

«… i lys av den omfattende dekningen vi har gitt celleprøvesaken, burde vi gitt begrunnelsene for henleggelse og konklusjon større plass enn vi gjorde … Avisa Nordland beklager overfor lesere og ansatte ved Nordlandssykehuset.»

Stor og krevende sak

På redaksjonell plass i avisa sier sjefsredaktør Jan-Eirik Hanssen:

"Dette har vært en stor og krevende sak for sykehuset, pasientene og for oss i Avisa Nordland. Vi har gjort en viktig og god jobb, men dessverre også begått feil. Og når vi har gjort feil ønsker vi å rette dette opp på en skikkelig måte. Det gjør vi gjennom de presiseringer og beklagelsen vi publiserer i dag,».

Les også:

Beklagelsen i Avisa Nordland

Cervix-screeningen ved Nordlandssykehuset var ikke uforsvarlig

 

Stikkord:

Celleprøve, Cytologi, Nordlandssykehuset, Patologi