Influensaen biter fra seg

Syk person med termometer

Influensaen har rammet hardt og tidlig i år. Illustrasjonsfoto: Katarzyna Bialasiewicz / iStockphoto

Aktuelt

Influensaen biter fra seg

  • Korridorpasienter og avlyste operasjoner ved sykehus.
  • Kraftig økning i antall influensaprøver.

Publisert

Endret

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser stor økning i influensaaktiviteten i de siste ukene av 2016. Midt-Norge og Østlandet er hardest rammet, og i Oslo var influensaaktiviteten svært høy i uke 52.

Travelt på St. Olavs

Torsdag 5. januar skrev Adresseavisen at sykehusene i Trondheim og Orkdal avlyser planlagte operasjoner for å kunne håndtere influensasituasjonen. Flere steder i landet skriver lokalavisene om mange sykehusinnleggelser, kapasitetsproblemer og korridorpasienter på grunn av influensaen.

Antall laboratoriebekreftede tilfeller av influensa steg kraftig i ukene frem mot jul. Av 5271 analyseresultater innrapportert til Folkehelseinstituttet i uke 52, var 27,8 prosent positive.

Ved mikrobiologiavdelingen på St. Olavs Hospital merket bioingeniørene på prøvemengden når influensaen slo til for fullt, forteller Inger Johanne Haugen, seksjonsleder for virologi og genteknologi.

Influensatall fra Avd. for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital
Uke nr. Influensa A positive Influensa B positive Influensa negative
48 25 0 146
49 54 6 207
50 91 4 273
51 143 2 341
52 119 4 315

Det er for tidlig å si om nedgangen i antall prøver i uke 52 skyldes at influensatoppen er nådd. Ifølge Folkehelseinstituttet er det vanlig med færre laboratoriepåvisninger i selve jule- og nyttårsuken, fordi færre oppsøker lege på høytidsdager.

Tidlig og kraftig utbrudd

Årets influensautbrudd kom tidligere enn normalt, og andelen pasienter med influensadiagnose har steget bratt de siste ukene.

- Antall påvisninger er allerede høyere enn sist vinter, og høyere enn vanlig for årstiden, skriver Folkehelseinstituttet i influensarapporten for uke 52.
Det er influensa A(H3N2) som dominerer sesongen 2016/17. Subtyping av virus viser så langt svært få tilfeller av pandemiviruset fra 2009 – A(H1N1)pdm09.

Stikkord:

Influensa, Mikrobiologi