BFIs labpris til Haukeland

Fagstyreleder Rita von der Fehr gratulerer Marit Sylte og kollegene med prisen for godt utviklingsprosjekt. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

BFIs labpris til Haukeland

Preanalytisk fagsenter, med Marit Sverresdotter Sylte i spissen, fikk prisen for godt gjennomført utviklingsprosjekt. Se oversikten over alle prisvinnere på Bioingeniørkongressen her.

Publisert

Endret

- Prisvinneren styrker og fremmer det preanalytiske området, sa BFIs fagstyreleder, Rita von der Fehr, i forbindelse med overrekkelsen.

Prisen for godt utviklingsprosjekt i et medisinsk laboratorium er på 25 000 kroner og tilfaller arbeidsstedet. Vinnerprosjektet - Preanalytisk fagsenter på Haukeland universitetssykehus - ble opprettet i 2015 og skal promotere det preanalytiske fagområdet.

Her kan du lese mer om vinneren og de øvrige kandidatene til prisen.

Prisvinner: Marit S. Sylte fra Haukeland universitetssykehus. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng
Prisvinner: Marit S. Sylte fra Haukeland universitetssykehus. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Marit Sverresdotter Sylte, PhD og overbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi, tok imot prisen sammen med kolleger som også er tilknyttet Haukelands nye fagsenter: Astrid-Mette Husøy, Hilde Karin Rødningen og Lene Henriksen Holm.

Prispengene vil komme til nytte i det videre arbeidet med senteret, forteller Sylte.

Diakonhjemmet sykehus, med prosjektet «Fra diagnostisk biobank til forskningsbiobank» og Akershus universitetssykehus med «Videreutvikling og optimalisering av kvalitetssystemet» fikk hederlig omtale.

Les også:

Bioingeniørkongressen på 5 minutter

Pris for poster og foredrag

Tradisjonen tro ble også Bioingeniørkongressens beste skriftlige poster og beste frie foredrag kåret.

Posterprisen gikk til Ida Mari Haugom, kvalitetsleder ved Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus, for posteren "Utvikling og optimalisering av internt revisjonsprogram".

Juryen fremhevet også Kristin Humstads bidrag "MRSA som døgnkontinuerlig tilbud" og "Validering og verifisering - hvorfor det?" av Anita Thornquist.

Prisen for beste frie foredrag gikk til Merete Knudsen Litleskare, for "Vurdering av smerte hos nyfødte. Sammenligning av to prøvetakingsmetoder."

Juryen fremhevet også Beate Vestad med "Ekstracellulære vesikler som biomarkører" og Kari van den Berg med "Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre".

Prisutdeling.
Kvalitetsleder Ida Mari Haugom ved Akershus universitetssykehus var to ganger på podiet under prisutdelingene. Haugom fikk posterpris, og presenterte også utviklingsprosjektet "Videreutvikling og optimalisering av kvalitetssystemet", som fikk hederlig omtale i kampen om den nye labprisen. Til høyre: Fagstyreleder Rita von der Fehr. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Abstraktsamling fra kongressen, inkludert postere og frie foredrag, kan lastes ned her:

Bioingeniorkongressen-2016-abstraktsamling.pdf (2 MB)

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, Preanalyse