Her er kandidatene til BFIs labpris

Førstepremie

Prisen for godt utviklingsarbeid i et medisinsk laboratorium skal deles ut under Bioingeniørkongressen 2016. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Her er kandidatene til BFIs labpris

Ni ulike prosjekter fra seks sykehus kjemper om heder, ære og 25 000 kroner. Prisen deles ut under Bioingeniørkongressen, 3. juni.

Publisert

Endret

Prisen for godt gjennomført utviklingsprosjekt i et medisinsk laboratorium er ny av året. Målet er å løfte frem ideer og prosjekter som kan inspirere og være noe å lære av. NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil dele ut prisen under avslutningen av Bioingeniørkongressen, fredag 3. juni kl. 15.00.

Laboratoriene har selv sendt inn søknad med beskrivelse av prosjektene sine. Kandidatene er:

Akershus universitetssykehus, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling

«Fra manuell til automatisk komponentfremstilling». Overgang til helautomatisk komponentfremstilling fra fullblodstappinger. Utstyrsparken er redusert fra ni til to instrumenter, det er mindre vedlikehold og service, enklere opplæring og standardisert fremstillingsprosess. 0,5 årsverk er frigjort til andre oppgaver.

Akershus universitetssykehus
Akershus universitetssykehus deltar med to prosjekter. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi

«Videreutvikling og optimalisering av kvalitetssystemet». Omfattende prosjekt, som ifølge beskrivelsen har resultert i «en felles plattform for kvalitetsledelse i hele divisjonen. Virksomhetsstyringen er effektivisert og samarbeidet mellom de seks avdelingene i divisjonen er styrket. Eierskapet til kvalitetssystemet er økt ved at flere ansatte i daglig drift involveres i revisjonsarbeidet.»

Diakonhjemmet sykehus AS, Avdeling for medisinsk biokjemi og Medisinsk avdeling

«Fra diagnostisk biobank til forskningsbiobank». Man har forfattet og fått godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) et samtykke som åpner for ulike forskningsprosjekter generert fra overskuddsmateriale fra avdelingens diagnostiske biobank. I en pilotstudie ga 175 av 250 forespurte pasienter valid samtykke til forskning på restmateriale fra prøvetakingen. Studien viser at det på kort tid er mulig å samle inn store mengder prøvemateriale til forskning.

Bioingeniør Heidi Andersen har vært sentral i Diakonhjemmets urinmikroskopi-satsing. Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng
Bioingeniør Heidi Andersen har vært sentral i Diakonhjemmets urinmikroskopi-satsing. Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Diakonhjemmet sykehus AS, Avdeling for medisinsk biokjemi

Promotering av viktigheten av urinundersøkelser og urinmikroskopi. Bioingeniører og leger ved sykehuset har utviklet en urinmikroskopi-app som er lastet ned over 42 000 ganger. Laboratoriet har også lagd fagartikkelsamlingen «Urin – livets vann?».

Haukeland universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

«Preanalytisk fagsenter». Fagsenteret ble opprettet i 2015 og er fortsatt under utvikling. Målet med senteret er å promotere det preanalytiske fagområdet, drive forskning, veilede studenter på master- og doktorgradsnivå, samt tilby kurs og rådgivning til helsepersonell.

Oslo universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi etablerte som første sted i Norge RHD-genotyping på cellefritt føtalt DNA i mors plasma. Kompetansetjenesten har senere vært behjelpelig under etableringen ved St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Mikrotom
St. Olavs Hospital har kuttet prøvekøen innen patologi. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

St. Olavs Hospital, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, Seksjon for biopsi og obduksjon og Seksjon for spesialanalyser patologi

«Rett svar til rett tid» - prosjekt for å få ned svartiden på patologiprøver. Køen av prøver som til enhver tid venter på snitting er blitt redusert fra rundt 1000 til cirka 200. Svartiden på prøver som ikke haster er redusert fra 50 – 60 dager til 10 – 15.

Sykehuset Innlandet, Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon Elverum

Arbeidsmiljøprosjekt bestående av en rekke tiltak for økt trivsel på jobb og lavere sykefravær. Sykefraværet har gått ned fra cirka 10 prosent til mellom 4 og 5. Seksjonen fikk Hedmark IA-råds pris for 2014 for dette prosjektet.

Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Medisinsk biokjemi

«Maskinell analysering av leukocytter i spinalvæske». Tok i bruk hematologiinstrumentet CellDyn Sapphire til analyse av leukocytter i spinalvæske. Dette gir lavere kostnader og mindre tidsbruk enn engangs tellekammer. Laboratoriet anslås å spare flere arbeidsuker per år med maskinell metode. Så å si alle spinalvæsker blir nå analysert innen tidsfristen på 30 minutter.

Stikkord:

Akershus universitetssykehus, BFI, Bioingeniørkongressen, Diakonhjemmet sykehus AS, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Sykehuset Innlandet