Bacheloroppgave ble fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Bioingeniøren

Vinnerne av prisen for beste vitenskapelige artikkel i Bioingeniøren i 2015.

Hyggelig at arbeidet med artikkelen blir belønnet med en pris, synes de tre hovedforfatterne, som ikke er fremmede for tanken på å publisere igjen ved en senere anledning. Fra venstre: Marte Halstadtrø, Randi B. Dannemark og Ann-Kristin Kolås Granberg. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Bacheloroppgave ble fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Bioingeniøren

Tre tidligere bioingeniørstudenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag gikk til topps i kåringen av beste vitenskapelige artikkel i 2015.

Publisert

Endret

Artikkelen med den noe omfangsrike tittelen «p16INK4a og Ki-67 – et alternativ til rescreening av livmorhalsprøver med normal cytologi og positiv HPV-test‏» stod på trykk i fjorårets store temautgave om cytologi og HPV.

De som ikke lot seg skremme av noen proteinnavn i tittelen, fikk gleden av å lese det juryen beskriver som «et godt eksempel på forskning innen eget fag (…) lettlest og utstyrt med relevante referanser (…) klart og tydelig presentert.»

Jobben startet…

Historien om vinnerartikkelen begynte våren 2013. Ann-Kristin Kolås Granberg, Marte Halstadtrø og Randi B. Dannemark var akkurat ferdige med bachelorprosjektet sitt ved cytologiseksjonen på St. Olavs Hospital. De hadde ikke tenkt på at det kunne bli artikkel av det.

- Fagredaktøren i Bioingeniøren var og hørte på presentasjonen av oppgaven og ble interessert, forteller Dannemark.

Når en hel oppgave skal kokes ned til en artikkel, må man kutte. De tre ferske bioingeniørene satte i gang. Førsteutkastet ble levert i september. Så begynte ting å ta tid.

…og holdt på å ikke bli fullført

Sykmelding, eksamen, forsinkelser på ulike hold. Slike ting som skjer i en travel hverdag. Etter halvannet år og noen utkast stod hele prosjektet i fare for å bli skrinlagt. Men til slutt kom beskjeden fra redaksjonen: Nå ser det bra ut, fagfellene har vendt tommelen opp, det blir en vitenskapelig artikkel og den skal på trykk i august 2015.

At en faglig artikkel av denne typen må gjennom en prosess som tar lang tid, er ikke uvanlig. Manus skal frem og tilbake mellom forfattere, tidsskriftredaktør og fagfeller som vurderer det. Figurer og tabeller finjusteres. Noen setninger tas ut, andre kommer inn i manus igjen.

Likevel ble det nok en over gjennomsnittet trang fødsel for denne artikkelen. Men desto hyggeligere for forfatterne at verket gikk til topps i kåringen.

Gode råd

De tre bioingeniørene har gjort seg noen nyttige erfaringer.

- Ta vare på alle versjoner av manus, er deres første råd til andre håpefulle forfattere.

Etter fullført bachelor, førte jobb og videre studier dem raskt til ulike deler av landet. Arbeidsmøter om artikkelen ble holdt på Skype. Det fungerte bra, synes de.

Og øvelse gjør mester.

- Vi har blitt bedre til å skrive i løpet av denne prosessen. Nå kan vi lese i bacheloroppgaven fra 2013 og tenke: Leverte vi fra oss dette?

Preanalysedugnad ga fagartikkelpris

Best i kategorien «øvrige fagartikler» ble «Nasjonal dugnad for å registrere preanalytiske feil på innsendte prøver», med laboratoriekonsulent Kari van den Berg fra Noklus som hovedforfatter.

Artikkelen presenterer resultatene fra 95 laboratoriers registrering av preanalytiske feil i september 2014. Undersøkelsen ble gjentatt i fjor høst og skal også gjennomføres høsten 2016. Van den Berg ser ikke bort fra at det kan bli flere artikler om resultatene fra preanalysedugnaden.

Hun er glad for å få prisen.

- Men jeg er også litt overrasket, for det har vært mange gode fagartikler i 2015, sier hun.

PS!

Har du skrevet en bachelor- eller masteroppgave som du tror kan bli til en fagartikkel i Bioingeniøren? Start med å be om råd fra veilederen din. Ta også kontakt med Bioingeniørens vitenskapelige redaktør, fagredaktor@nito.no. Hun kan blant annet gi råd om hvilken sjanger du bør velge.

Les også Bioingeniørens retningslinjer for artikkelforfattere.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Blodprøvetaking, Cytologi, HPV, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Noklus, Preanalyse, St. Olavs Hospital