Arbeidstilsynet støtter bioingeniørene: Vaktordningen er for belastende

Sørlandet sykehus, Flekkefjord

Bioingeniørene ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, frykter at vaktordningen gjør dem så slitne at det går ut over pasientsikkerheten. Foto: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)*

Aktuelt

Arbeidstilsynet støtter bioingeniørene: Vaktordningen er for belastende

Bioingeniørene ved Flekkefjord sykehus ønsker aktiv nattevakt i stedet for beredskapsvakt. Nå har Arbeidstilsynet gitt dem medhold.

Publisert

Endret

Det er alt for ofte for mye å gjøre til at den hvilende vakten kan kalles hvilende. Arbeidstilsynet mener derfor at beredskapsvakten må omgjøres til aktiv vakt, skriver avisa Fædrelandsvennen.

Med årene har det blitt stadig flere utkallinger på beredskapsvakten. I hele 2001 var det 275, i 2009 var det 523 og i brev sendt fra NITO til Arbeidstilsynet i fjor stod det at det endelige tallet for 2015 kunne ende rundt 570 utkallinger.

"16 timer i strekk"

Beredskapsvakten kommer etter ordinær kveldsvakt. Når det er tre – fire utkallinger på én natt, mener NITO at bioingeniørene i praksis ender opp med å jobbe 16 timer i strekk, skriver Fædrelandsvennen.

Bioingeniøren omtalte striden om vaktordningen i Flekkefjord i januar. Da sa plasstillitsvalgt Ellen Hildreth at de ansatte hadde tatt opp problemet med vaktordningen på alle nivåer internt, uten å få gehør. De hadde derfor varslet Arbeidstilsynet og Fylkeslegen om saken.

I brevet til Fylkeslegen skrev de at de fryktet for pasientsikkerheten og kvaliteten på eget arbeid fordi de er så slitne på nettene. Flere rapporterte om fysiske plager som «ekstrem trøtthet, hodepine, kvalme, svimmelhet og muskelsmerter».

Viser til stillingsstopp

Sist Bioingeniøren skrev om vaktordningen i Flekkefjord, var det daværende klinikksjef Gun-Elise Gustafsson ved Medisinsk serviceklinikk som håndterte saken for arbeidsgiver – Sørlandet sykehus. På spørsmål om hvorfor ikke sykehuset ville gå med på å innføre aktiv vakt, svarte hun at det er et økonomisk spørsmål.

Sørlandet sykehus hadde innført stillingsstopp, og aktiv nattevakt vil kreve flere ansatte. Det er fortsatt full stillingsstopp i helseforetaket, skriver Fædrelandsvennen.

Sykehusledelsen må nå avgjøre om de vil anke Arbeidstilsynets avgjørelse. Hvis det ikke skjer, har de neppe annet valg enn å øke bemanningen i Flekkefjord.

Å redusere beredskapen er trolig ikke noe alternativ, siden laboratoriet er en viktig del av akuttfunksjonen, skriver Fædrelandsvennen.

Hele artikkelen i Fædrelandsvennen: - Vi er livredde for å gjøre tabber som koster pasienter livet (krever innlogging/betaling)
Les også: Strid om vaktordningen i Flekkefjord (Bioingeniøren)

*Creative Commons Attribution Sharealike 3.0

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, NITO, Sørlandet sykehus