Strid om vaktordningen i Flekkefjord

Nattarbeid

«Det er meget belastende når arbeidstaker først har hatt kveldsvakt åtte timer og deretter går rett over i en beredskapsvakt hvor det kan være opp til fem utrykninger i løpet av natten uten søvn», skriver NITO i sitt brev til Arbeidstilsynet. Illustrasjon: Sven Tveit

Aktuelt

Strid om vaktordningen i Flekkefjord

Bioingeniørene ved Flekkefjord sykehus mener at vaktbelastningen er alt for stor. De har selv meldt problemet til Fylkeslegen – og NITO har varslet Arbeidstilsynet.

Publisert

Endret

Det er beredskapsvaktene på nettene det strides om. De er en direkte forlengelse kveldsvaktene og de oppleves som tøffe, blant annet av den grunn.

I tillegg har antall utkallinger per natt økt de senere årene. I brevet fra NITOs jurist til Arbeidstilsynet kommer det fram at det kan bli rundt 570 utkallinger i 2015. Til sammenlikning var det 275 årlige utkallinger i 2001 og 523 i 2009.

Sa opp avtalen

Lokale NITO-tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus sa opp avtalen om beredskapsvakt i 2014, men arbeidsgiver mente at lokale tillitsvalgte ikke har myndighet til det. Arbeidsgiver har dessuten beregnet antall utkallinger på en annen måte enn de tillitsvalgte - og mener at det ikke er grunnlag for å gå over til aktiv vakt på nettene.

- Vi har tatt opp denne saken på alle nivåer i Sørlandet sykehus, men ikke fått gehør. Derfor har vi nå løftet den til Arbeidstilsynet og Fylkeslegen, sier Ellen Hildreth, plasstillitsvalgt for NITO ved Flekkefjord sykehus.

- Hvorfor er det blitt så mange flere utrykninger de senere årene?

- Det er en gradvis utvikling og det kan henge sammen med at befolkningen er blitt eldre og sykere. Vi ser i hvert fall at utkallingene er helt reelle og nødvendige.

Utslitte og fortvilte

NITO sier i sitt brev til Arbeidstilsynet at «Det er meget belastende når arbeidstaker først har hatt kveldsvakt åtte timer og deretter går rett over i en beredskapsvakt hvor det kan være opp til fem utrykninger i løpet av natten uten søvn.»

Vi vil ikke ha beredskapsvakt lenger. Det er alt for belastende.

Ellen Hildreth, plasstillitsvalgt

I brevet til fylkeslegen skriver de ansatte at de er utslitte og fortvilte. De frykter for pasientsikkerheten og kvaliteten på eget arbeid siden de er så slitne på nettene. Flere av dem opplever fysiske plager og ubehag som «ekstrem trøtthet, hodepine, kvalme, svimmelhet og muskelsmerter». Flere vurderer å bytte jobb.

Stabilt sykefravær

Sykefraværet har likevel ikke steget, ifølge Hildreth.

- Det er nok fordi det generelt er høy terskel for å være hjemme fra jobb ved et lite sykehus der ett fravær gjør stort utslag.

Bioingeniørene i Flekkefjord får betalt for hver fjerde time av beredskapsvaktene – når de er hvilende. Det er ifølge Hildreth en god avtale hvis man først skal ha beredskapsvakt.

- Men vi vil ikke ha beredskapsvakt lenger. Det er alt for belastende. Jeg håper derfor at Arbeidstilsynet gir oss medhold og at vi får innført aktive vakter på nettene så snart som mulig.

Glad for at Arbeidstilsynet ser på saken

Det er Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef ved Medisinsk serviceklinikk fram til 1. desember i år, som har håndtert saken for arbeidsgiver. Hun forteller at ledelsen ved sykehuset er klar over at bioingeniørene i Flekkefjord har stor arbeidsbelastning på beredskapsvaktene.

- Det har ikke vært mulig å komme bioingeniørene i møte på alt de krever, men vi har forsøkt å finne mellomløsninger, vi har blant annet foreslått å legge om vaktplanene og å forlenge den aktive kveldsvakten, sier hun.

- Hvorfor kan dere ikke bare gi dem aktive nattevakter?

- Det er et rent økonomisk spørsmål. Det er stillingsstopp ved Sørlandet sykehus og vi har ikke mulighet til å bevilge penger til de ekstra stillingene som trengs for å innføre aktive nattevakter. Dette er en kompleks sak, og jeg er glad for at Arbeidstilsynet nå vurderer den, sier Gustafsson.

NITO sentralt vil ikke uttale seg om saken før Arbeidstilsynet har vurdert den.

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, NITO, Sykefravær, Sørlandet sykehus