Advarer om nye typer resistens i Norge

Illustrasjonsfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Advarer om nye typer resistens i Norge

  • Nye former for antibiotikaresistens er påvist hos stafylokokker og enterokokker fra norske pasienter.
  • Resistensegenskapene kan spres mellom bakterier. En variant kan unngå oppdagelse med vanlige mikrobiologiske metoder.
  • Eksperter er bekymret over utviklingen.

Publisert

Endret

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har varslet sykehuslaboratoriene om flere nye funn:

  • I september ble det funnet linezolid-resistent Staphylococcus aureus hos en pasient ved sykehuset i Drammen. Pasienten var ikke innlagt. Det dreier seg om en type resistens (cfr-gen) som er overførbar mellom bakterier og aldri før er funnet hos gule stafylokokker i Norge.
  • Siden desember i fjor har K-res mottatt to linezolid-resistente enterokokk-isolater fra Sykehuset Innlandet. Resistensegenskapen (optrA-gen) er ny i Norge, overførbar og lar bakterien pumpe ut linezolid og flere andre antibiotika.
  • Vankomycin-variable enterokokker (VVE) gir nye utfordringer i infeksjonsbehandling. Bakteriene skrur på resistensen først etter at behandlingen er satt i gang. Laboratoriene bør endre testmetode for å fange opp dette.

Skjuler resistensegenskapene

Kristin Hegstad er forsker ved K-res, og en av forfatterne bak en nylig publisert artikkel om et VVE-utbrudd i Trøndelag.

Sykehusutbrudd med enterokokker som er resistente mot vankomycin (VRE) er et velkjent problem. Men nå er det økende fokus på den vankomycin-variable typen.

VVE er vankomycin-følsomme enterokokker som har en vanA genotype hvor uttrykket er slått av, skriver K-res på sine nettsider.

- VVE er derfor vanskelig eller umulig å detektere fenotypisk med dagens metoder. Men isolatene vil kunne bli resistente og skape problemer i infeksjonsbehandling ved bruk av vankomycin, forklarer Hegstad.

Forskerne anbefaler laboratoriene å gå over til genotypisk testing av invasive enterokokker ved hjelp av vanA-PCR.

Les også:

Antibiotikaresistens: Foruroligende økning i fjor

Tar med resistente bakterier hjem

De nye rapportene fra K-res er en påminnelse om at presset øker også på Norge, når det gjelder antibiotikaresistens. Blant annet kan nordmenn som har vært innlagt på sykehus utenfor Nord-Europa ha med resistente bakterier hjem. Asia, og særlig India, er et arnested for resistens, bekrefter Hegstad.

Det ene tilfellet av linezolid-resistent Enterococcus faecalis fra Sykehuset Innlandet er trolig «importert» fra Asia. Linezolid-resistens i kliniske enterokokk-isolater er sjeldent i Norge, og meldepliktig til MSIS.

Les også:

Sjelden resistenskombinasjon skaper bekymring (2013)

«Uvanlig og bekymringsfullt»

Meldeplikt bør også innføres for linezolid-resistente gule stafylokokker, mener Hegstad.

Linezolid er et «siste skanse-medikament» ved MRSA-infeksjon. Dokumentert linezolid-resistens hos gule stafylokokker er ifølge K-res fortsatt relativt sjeldent. At slik resistens nå er påvist i Norge karakteriseres som et uvanlig og bekymringsfullt funn.

Interessert i antibiotikaresistens? Dette skrev vi om problemet i 2015:

Legens dilemma

Antibiotikabruken skal ned

 Leder: En pille mot alt som er ille?

Stikkord:

Antibiotikaresistens, Mikrobiologi