Sjelden resistenskombinasjon skaper bekymring

Aktuelt

Sjelden resistenskombinasjon skaper bekymring

Et enterokokkisolat fra Ringerike sykehus har vist seg å ha en resistenskombinasjon som kun er rapportert én gang tidligere på verdensbasis. Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) karakteriserer det som et uvanlig og bekymringsfullt funn.

Publisert

Endret

K-res mottok i desember det aktuelle E. faecium-isolatet, som er resistent mot både linezolid og glykopeptidene vankomycin og teikoplanin. I tillegg uttrykte stammen høygradig resistens mot alle aminoglykosider. Ifølge K-res er daptomycin da sannsynligvis eneste gjenværende behandlingsalternativ.

- Linezolidresistensen i isolatet forårsakes dessuten av et gen – cfr - som kan overføres til mer sykdomsfremkallende bakterier, som gule stafylokokker. Og det gir ikke resistens bare mot linezolid, men også fire andre antibiotikaklasser, sier forsker Kristin Hegstad ved K-res.

Enterokokkisolatet kom fra en pasient som ble overført til norsk sykehus fra et sykehus i India. I tråd med norske prosedyrer ble pasienten isolert fra første stund og screenet for resistente bakterier. I tillegg til enterokokkene ble det også påvist en multiresistent E. coli med overførbar karbapenemresistens – blant annet enzymet NDM (New Delhi Metallobetalaktamase).

Dette anses i seg selv som et bekymringsfullt funn, og er meldepliktig til MSIS.

- Men siden pasienten hele tiden var i isolat, er det liten grunn til å tro at de resistente stammene har fått spre seg, sier Hegstad.

Overførbar resistens

Forskerne ved K-res er spesielt interessert i linezolidresistensgenet cfr, som kan overføres mellom bakterier av forskjellige stammer eller species. Fra et folkehelseperspektiv er skadepotensialet langt større når resistensen forårsakes av et overførbart gen, enn når det har oppstått en mutasjon som er begrenset til én enkelt stamme.

- Genet har tidligere vært funnet ved utbrudd med linezolidresistente stafylokokker, men har sjelden vært rapportert i kliniske isolater av enterokokker. Kombinasjonen av vankomycinresistens og overførbar linezolidresistens i enterokokker har kun vært rapportert én gang tidligere - i Skottland i fjor, forteller Hegstad.

Også i det tilfellet hadde indekspasienten vært i India.

Ber laboratorier være på vakt

- Vi jobber nå med å finne ut hvor overførbare linezolid- og vankomycinresistensgenene i det norske enterokokkisolatet er. Vi undersøker også om det er noe slektskap mellom det norske isolatet og de skotske isolatene. Uansett ser det jo ut til at indiske sykehus nok en gang ikke har oversikt over hva som rører seg av spesielle resistente isolater, da de først blir påvist ved overføring av pasienter til europeiske sykehus, sier Hegstad.

K-res ber norske laboratorier være oppmerksomme på at overførbar linezolidresistens hos enterokokker synes å spre seg, og at det sannsynligvis er mer utbredt enn det som er rapportert hittil. Funn av linezolidresistens i kliniske enterokokkisolater er meldepliktig til MSIS.

Stikkord:

Antibiotika, Antibiotikaresistens, Mikrobiologi, Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens